Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА - отдаване под наем на земеделски земи - III

ХАДЖИ ДИМИТРОВО
За отглеждане на едногод. полски култури 38 имота 91,270 дка
1 Хаджи Димитрово 001011 5,120 4 УЗУН БАИР Нива ОЕПК 16,00
2 Хаджи Димитрово 004003 чл.19, ал.7 9,010 4 УЗУН БАИР Нива ОЕПК 16,00
3 Хаджи Димитрово 004024 1,500 6 УЗУН БАИР Нива ОЕПК 11,00
4 Хаджи Димитрово 004036 3,240 6 УЗУН БАИР Нива ОЕПК 15,00
5 Хаджи Димитрово 010028 1,960 4 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
6 Хаджи Димитрово 011038 2,070 4 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
7 Хаджи Димитрово 012027 3,000 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
8 Хаджи Димитрово 012035 чл.19, ал.7 6,390 6 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 15,00
9 Хаджи Димитрово 013007 5,000 6 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 15,00
10 Хаджи Димитрово 017044 2,370 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
11 Хаджи Димитрово 026009 1,880 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
12 Хаджи Димитрово 037017 1,630 4 ЗАД БЪРДО Нива ОЕПК 16,00
13 Хаджи Димитрово 037019 1,060 4 ЗАД БЪРДО Нива ОЕПК 16,00
14 Хаджи Димитрово 041040 3,710 4 ЗАД БЪРДО Нива ОЕПК 16,00
15 Хаджи Димитрово 044033 0,960 9 ГЕРЕНА Нива ОЕПК 11,00
16 Хаджи Димитрово 047054 1,000 4 ГЕРЕНА Нива ОЕПК 16,00
17 Хаджи Димитрово 050014 0,400 4 ГЕРЕНА Нива ОЕПК 16,00
18 Хаджи Димитрово 051202 0,300 4 ВЕХТИЯ ГЕРЕН Нива ОЕПК 16,00
19 Хаджи Димитрово 052004 2,210 4 ВЕХТИЯ ГЕРЕН Нива ОЕПК 16,00
20 Хаджи Димитрово 052017 4,900 4 ВЕХТИЯ ГЕРЕН Нива ОЕПК 16,00
21 Хаджи Димитрово 059002 1,000 6 БОЯДЖИЯТА Нива ОЕПК 15,00
22 Хаджи Димитрово 065055 0,880 4 КАСАТА Нива ОЕПК 16,00
23 Хаджи Димитрово 066019 2,950 4 БОЯДЖИЯТА Нива ОЕПК 16,00
24 Хаджи Димитрово 069002 1,480 4 ЕЗМИНОТО Нива ОЕПК 16,00
25 Хаджи Димитрово 075039 чл.19, ал.7 10,800 3 СМРАДЛИКАТА Нива ОЕПК 16,00
26 Хаджи Димитрово 077005 1,000 4 КОРУ ЧЕШМЕ Нива ОЕПК 16,00
27 Хаджи Димитрово 084040 3,270 4 ПЧЕЛИНА Нива ОЕПК 16,00
28 Хаджи Димитрово 092042 2,340 4 БОЗАЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
29 Хаджи Димитрово 109021 2,040 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
30 Хаджи Димитрово 109082 1,020 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
31 Хаджи Димитрово 109099 1,000 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
32 Хаджи Димитрово 109113 0,980 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
33 Хаджи Димитрово 109153 1,000 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
34 Хаджи Димитрово 109160 1,000 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
35 Хаджи Димитрово 109243 2,020 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
36 Хаджи Димитрово 112185 0,470 4 КОЗЛОВСКО Нива ОЕПК 16,00
37 Хаджи Димитрово 130033 0,300 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
38 Хаджи Димитрово 130034 0,010 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
За ползване на ливади 17 имота 225,880 дка
1 Хаджи Димитрово 000027 6,500 6 ВЕХТА ГОРА Естествена ливада ПЛ 5,00
2 Хаджи Димитрово 000162 40,710 4 СМОЛИЦИТЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
3 Хаджи Димитрово 018006 88,070 4 СЛИВОВСКО Естествена ливада ПЛ 5,00
4 Хаджи Димитрово 033002 2,500 9 ГЕРЕНА Естествена ливада ПЛ 5,00
5 Хаджи Димитрово 054007 9,000 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
6 Хаджи Димитрово 054012 9,740 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
7 Хаджи Димитрово 054013 10,900 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
8 Хаджи Димитрово 054015 8,030 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
9 Хаджи Димитрово 054016 6,060 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
10 Хаджи Димитрово 054022 7,780 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
11 Хаджи Димитрово 056001 12,520 4 СМОЛИЦИТЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
12 Хаджи Димитрово 056009 9,630 4 СМОЛИЦИТЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
13 Хаджи Димитрово 072010 6,410 4 СМРАДЛИКАТА Естествена ливада ПЛ 5,00
14 Хаджи Димитрово 081013 1,940 4 КОРУ ЧЕШМА Естествена ливада ПЛ 5,00
15 Хаджи Димитрово 081201 1,010 6 КОРУ ЧЕШМА Естествена ливада ПЛ 5,00
16 Хаджи Димитрово 094005 пустееща 4,000 4 СЕЛИЩЕТО Естествена ливада ПЛ 5,00
17 Хаджи Димитрово 166012 1,080 4 ГЕРЕНА Естествена ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения 112 имота 112,790 дка
1 Хаджи Димитрово 110002 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
2 Хаджи Димитрово 110006 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
3 Хаджи Димитрово 110007 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
4 Хаджи Димитрово 110016 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
5 Хаджи Димитрово 110018 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
6 Хаджи Димитрово 110020 1,020 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
7 Хаджи Димитрово 110021 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
8 Хаджи Димитрово 110029 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
9 Хаджи Димитрово 110030 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
10 Хаджи Димитрово 110033 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
11 Хаджи Димитрово 110036 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
12 Хаджи Димитрово 110039 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
13 Хаджи Димитрово 110041 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
14 Хаджи Димитрово 110043 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
15 Хаджи Димитрово 110044 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
16 Хаджи Димитрово 110048 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
17 Хаджи Димитрово 110051 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
18 Хаджи Димитрово 110053 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
19 Хаджи Димитрово 110054 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
20 Хаджи Димитрово 110055 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Хаджи Димитрово 110056 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Хаджи Димитрово 110061 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
23 Хаджи Димитрово 110070 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
24 Хаджи Димитрово 110072 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
25 Хаджи Димитрово 110074 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
26 Хаджи Димитрово 110079 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
27 Хаджи Димитрово 110085 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
28 Хаджи Димитрово 110088 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
29 Хаджи Димитрово 110091 0,660 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
30 Хаджи Димитрово 110093 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
31 Хаджи Димитрово 110096 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
32 Хаджи Димитрово 110097 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
33 Хаджи Димитрово 110099 1,020 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
34 Хаджи Димитрово 110103 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
35 Хаджи Димитрово 110106 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
36 Хаджи Димитрово 110107 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
37 Хаджи Димитрово 110110 1,020 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
38 Хаджи Димитрово 110111 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
39 Хаджи Димитрово 110127 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
40 Хаджи Димитрово 110128 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
41 Хаджи Димитрово 110129 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
42 Хаджи Димитрово 110136 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
43 Хаджи Димитрово 110140 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
44 Хаджи Димитрово 110148 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
45 Хаджи Димитрово 110150 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
46 Хаджи Димитрово 110155 1,040 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
47 Хаджи Димитрово 110156 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
48 Хаджи Димитрово 110157 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
49 Хаджи Димитрово 110165 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
50 Хаджи Димитрово 110169 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
51 Хаджи Димитрово 110170 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
52 Хаджи Димитрово 110175 0,960 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
53 Хаджи Димитрово 110176 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
54 Хаджи Димитрово 110179 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
55 Хаджи Димитрово 110181 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
56 Хаджи Димитрово 110187 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
57 Хаджи Димитрово 110189 1,030 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
58 Хаджи Димитрово 110191 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
59 Хаджи Димитрово 110196 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
60 Хаджи Димитрово 110197 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
61 Хаджи Димитрово 110198 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
62 Хаджи Димитрово 110199 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
63 Хаджи Димитрово 110202 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
64 Хаджи Димитрово 110204 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
65 Хаджи Димитрово 110206 0,950 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
66 Хаджи Димитрово 110210 0,400 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
67 Хаджи Димитрово 110213 0,470 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
68 Хаджи Димитрово 110221 1,730 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
69 Хаджи Димитрово 112007 0,970 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
70 Хаджи Димитрово 112009 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
71 Хаджи Димитрово 112016 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
72 Хаджи Димитрово 112022 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
73 Хаджи Димитрово 112024 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
74 Хаджи Димитрово 112025 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
75 Хаджи Димитрово 112027 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
76 Хаджи Димитрово 112031 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
77 Хаджи Димитрово 112033 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
78 Хаджи Димитрово 112043 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
79 Хаджи Димитрово 112051 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
80 Хаджи Димитрово 112056 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
81 Хаджи Димитрово 112064 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
82 Хаджи Димитрово 112068 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
83 Хаджи Димитрово 112070 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
84 Хаджи Димитрово 112072 0,980 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
85 Хаджи Димитрово 112074 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
86 Хаджи Димитрово 112080 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
87 Хаджи Димитрово 112081 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
88 Хаджи Димитрово 112085 0,390 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
89 Хаджи Димитрово 119003 0,500 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
90 Хаджи Димитрово 119056 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
91 Хаджи Димитрово 119061 1,010 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
92 Хаджи Димитрово 119097 2,010 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
93 Хаджи Димитрово 119100 1,010 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
94 Хаджи Димитрово 119190 0,500 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
95 Хаджи Димитрово 119191 0,240 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
96 Хаджи Димитрово 120007 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
97 Хаджи Димитрово 120076 1,300 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
98 Хаджи Димитрово 120080 1,100 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
99 Хаджи Димитрово 121009 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
100 Хаджи Димитрово 121038 2,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
101 Хаджи Димитрово 121052 0,990 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
102 Хаджи Димитрово 121059 0,610 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
103 Хаджи Димитрово 121062 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
104 Хаджи Димитрово 121065 2,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
105 Хаджи Димитрово 121067 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
106 Хаджи Димитрово 121077 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
107 Хаджи Димитрово 121083 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
108 Хаджи Димитрово 121088 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
109 Хаджи Димитрово 122020 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
110 Хаджи Димитрово 122043 1,800 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
111 Хаджи Димитрово 122047 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
112 Хаджи Димитрово 122062 0,990 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
ЦАРЕВЕЦ
За отглеждане на едногод. полски култури 101 имота 544,230 дка
1 Царевец 010001 0,190 4 ЛАГЕРА Полска култура ОЕПК 16,00
2 Царевец 010002 2,060 4 ЛАГЕРА Зеленчукова култура ОЕПК 16,00
3 Царевец 010003 2,060 4 ЛАГЕРА Зеленчукова култура ОЕПК 16,00
4 Царевец 010005 0,450 4 ЛАГЕРА Полска култура ОЕПК 16,00
5 Царевец 010006 0,320 4 ЛАГЕРА Полска култура ОЕПК 16,00
6 Царевец 010007 0,520 4 ЛАГЕРА Полска култура ОЕПК 16,00
7 Царевец 011027 1,660 4 ВЛАДИКОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
8 Царевец 011050 2,780 4 ВЛАДИКОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
9 Царевец 012024 чл.19, ал.7 25,960 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
10 Царевец 012035 2,940 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
11 Царевец 012048 чл.19, ал.7 5,310 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
12 Царевец 012058 3,000 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
13 Царевец 012153 чл.19, ал.7 5,520 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
14 Царевец 020071 1,900 4 УЗУН БАИР Полска култура ОЕПК 16,00
15 Царевец 021007 6,070 6 КАРАН СОВАТ Полска култура ОЕПК 15,00
16 Царевец 021027 8,610 4 КАРАН СОВАТ Полска култура ОЕПК 16,00
17 Царевец 023025 9,500 4 УЗУН БАИР Полска култура ОЕПК 16,00
18 Царевец 023076 7,800 4 УЗУН БАИР Полска култура ОЕПК 16,00
19 Царевец 025001 11,180 4 КОЗЛОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
20 Царевец 025004 9,000 4 КОЗЛОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
21 Царевец 026116 2,720 4 КРИВУЛКА Полска култура ОЕПК 16,00
22 Царевец 027001 8,010 3 ТЕНЧОВА МОГИЛА Полска култура ОЕПК 16,00
23 Царевец 027058 17,300 3 ТЕНЧОВА МОГИЛА Полска култура ОЕПК 16,00
24 Царевец 027063 1,850 3 ТЕНЧОВА МОГИЛА Полска култура ОЕПК 16,00
25 Царевец 029005 0,280 3 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
26 Царевец 029007 2,120 6 ДЮЗЛЮКА Полска култура ОЕПК 15,00
27 Царевец 029011 3,570 6 ДЮЗЛЮКА Полска култура ОЕПК 15,00
28 Царевец 029064 2,730 3 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
29 Царевец 029065 2,360 3 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
30 Царевец 029066 9,070 6 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 15,00
31 Царевец 029070 3,110 6 ДЮЗЛЮКА Полска култура ОЕПК 15,00
32 Царевец 029072 3,330 6 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 15,00
33 Царевец 029109 6,100 6 СРЕЩУ СЕЛО Друга временно неизползувана орна земя ОЕПК 15,00
34 Царевец 030001 0,640 4 БАЛАБАНОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
35 Царевец 030043 1,030 6 БАЛАБАНОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 15,00
36 Царевец 032021 0,550 3 СРЕЩУ МАЗУН Полска култура ОЕПК 16,00
37 Царевец 032047 5,030 3 СРЕЩУ МАЗУН Полска култура ОЕПК 16,00
38 Царевец 032064 2,280 3 СРЕЩУ МАЗУН Изоставена орна земя поради маломерност ОЕПК 16,00
39 Царевец 033002 пустееща 6,740 6 ЗАД МАЗУН Полска култура ОЕПК 5,00
40 Царевец 035002 2,630 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 16,00
41 Царевец 035006 12,970 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 16,00
42 Царевец 035007 9,310 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 16,00
43 Царевец 035008 пустееща 15,800 6 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 5,00
44 Царевец 035014 пустееща 1,840 6 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 5,00
45 Царевец 035015 4,000 6 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 15,00
46 Царевец 035018 2,770 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 16,00
47 Царевец 035021 2,600 6 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 15,00
48 Царевец 035024 пустееща 15,960 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 5,00
49 Царевец 036001 0,310 4 МАЗУН Полска култура ОЕПК 16,00
50 Царевец 036014 6,240 6 МАЗУН Полска култура ОЕПК 15,00
51 Царевец 037001 пустееща 2,140 6 МЕМИШОВ ТРАП Полска култура ОЕПК 5,00
52 Царевец 038002 пустееща 0,450 6 МЕМИШОВ ТРАП Полска култура ОЕПК 5,00
53 Царевец 039001 0,460 3 МОЦОВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
54 Царевец 039021 1,000 6 МОЦОВ ТРАП Полска култура ОЕПК 15,00
55 Царевец 039022 2,950 6 МОЦОВ ТРАП Полска култура ОЕПК 15,00
56 Царевец 040008 пустееща 94,690 6 БАНКОВ ТРАП Полска култура ОЕПК 5,00
57 Царевец 040025 7,190 6 БАНКОВ ТРАП Полска култура ОЕПК 15,00
58 Царевец 041012 3,050 4 ГОРЧИВКА Полска култура ОЕПК 16,00
59 Царевец 041050 1,140 4 ГОРЧИВКА Полска култура ОЕПК 16,00
60 Царевец 041051 2,030 4 ГОРЧИВКА Полска култура ОЕПК 16,00
61 Царевец 042024 2,640 4 ГОРЧИВКА Полска култура ОЕПК 16,00
62 Царевец 042079 2,380 6 ГОРЧИВКА Полска култура ОЕПК 15,00
63 Царевец 043106 0,660 4 НАД СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
64 Царевец 043107 0,990 4 НАД СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
65 Царевец 043111 0,410 4 НАД СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
66 Царевец 043112 0,360 4 НАД СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
67 Царевец 043114 0,340 4 НАД СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
68 Царевец 043115 0,220 4 НАД СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
69 Царевец 043117 0,630 4 НАД СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
70 Царевец 101388 12,490 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
71 Царевец 101389 5,920 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
72 Царевец 101415 2,440 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
73 Царевец 101647 1,790 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
74 Царевец 101650 1,430 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
75 Царевец 101653 0,650 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
76 Царевец 101662 2,020 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
77 Царевец 101664 1,100 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
78 Царевец 101715 0,240 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
79 Царевец 101724 1,500 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
80 Царевец 101725 3,100 4 РАХЛЕТО Полска култура ОЕПК 16,00
81 Царевец 102016 2,740 6 В СЕЛО Полска култура ОЕПК 15,00
82 Царевец 102020 3,440 6 НАД СЕЛО Полска култура ОЕПК 15,00
83 Царевец 103001 1,000 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Полска култура ОЕПК 16,00
84 Царевец 103012 0,810 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Полска култура ОЕПК 16,00
85 Царевец 103014 15,160 6 МАНАСТИРСКИ БАИР Полска култура ОЕПК 15,00
86 Царевец 104006 пустееща 1,420 4 ЦАРЕВСКО ДЕРЕ Полска култура ОЕПК 5,00
87 Царевец 105084 0,830 4 КОНАРКАТА Полска култура ОЕПК 16,00
88 Царевец 106007 0,440 4 ВЪЛНАРЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
89 Царевец 106008 13,030 6 ВЪЛНАРЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 15,00
90 Царевец 106014 19,500 3 ВЪЛНАРЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
91 Царевец 107001 1,640 6 ПЛАЗНА Полска култура ОЕПК 15,00
92 Царевец 107002 11,000 6 ПЛАЗНА Полска култура ОЕПК 15,00
93 Царевец 107020 4,000 3 ПЛАЗНА Полска култура ОЕПК 16,00
94 Царевец 107036 21,110 6 ПЛАЗНА Полска култура ОЕПК 15,00
95 Царевец 107037 0,570 3 ПЛАЗНА Полска култура ОЕПК 16,00
96 Царевец 107038 0,280 6 ПЛАЗНА Полска култура ОЕПК 15,00
97 Царевец 109015 2,200 4 ГОРЕН ДЮЗЛЮК Полска култура ОЕПК 16,00
98 Царевец 109034 4,850 4 ГОРЕН ДЮЗЛЮК Полска култура ОЕПК 16,00
99 Царевец 109073 12,920 6 ГОРЕН ДЮЗЛЮК Полска култура ОЕПК 15,00
100 Царевец 109077 7,250 4 ГОРЕН ДЮЗЛЮК Полска култура ОЕПК 16,00
101 Царевец 109140 3,550 6 ГОРЕН ДЮЗЛЮК Нива ОЕПК 15,00
За ползване на тр.насаждения 354 имота 667,970 дка
1 Царевец 000273 3,450 4 -------------- Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
2 Царевец 000299 44,610 6 -------------- Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
3 Царевец 010018 25,120 6 ЛАГЕРА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
4 Царевец 018007 8,110 4 ДЪРЖАВЕН ПЪТ Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
5 Царевец 018009 13,580 4 ДЪРЖАВЕН ПЪТ Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
6 Царевец 024006 15,610 4 КОЗЛОВА ЯЛИЯ Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
7 Царевец 034001 пустееща 3,500 6 ДЯВОЛСКА ЧЕШМА Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
8 Царевец 034002 пустееща 12,440 3 ДЯВОЛСКА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
9 Царевец 034006 пустееща 4,000 4 ДЯВОЛСКА ЧЕШМА Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
10 Царевец 034011 пустееща 2,270 6 ДЯВОЛСКА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
11 Царевец 034025 пустееща 5,000 6 ДЯВОЛСКА ЧЕШМА Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
12 Царевец 039019 6,980 6 МОЦОВ ТРАП Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
13 Царевец 040005 пустееща 51,410 6 БАНКОВ ТРАП Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
14 Царевец 101004 0,830 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
15 Царевец 101005 0,570 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
16 Царевец 101006 0,600 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
17 Царевец 101007 1,010 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
18 Царевец 101008 1,400 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
19 Царевец 101009 0,930 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
20 Царевец 101010 0,630 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
21 Царевец 101011 3,110 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
22 Царевец 101012 0,600 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
23 Царевец 101015 1,240 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
24 Царевец 101016 0,800 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
25 Царевец 101017 0,230 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
26 Царевец 101021 1,290 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
27 Царевец 101024 2,000 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
28 Царевец 101025 0,800 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
29 Царевец 101028 1,150 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
30 Царевец 101029 0,480 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
31 Царевец 101030 0,670 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
32 Царевец 101031 0,690 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
33 Царевец 101032 0,620 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
34 Царевец 101033 0,940 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
35 Царевец 101034 1,270 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
36 Царевец 101035 0,980 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
37 Царевец 101037 0,740 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
38 Царевец 101038 0,920 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
39 Царевец 101040 2,430 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
40 Царевец 101042 4,490 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
41 Царевец 101043 3,690 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
42 Царевец 101044 1,410 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
43 Царевец 101045 0,770 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
44 Царевец 101046 1,590 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
45 Царевец 101047 0,960 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
46 Царевец 101048 3,050 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
47 Царевец 101049 1,170 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
48 Царевец 101050 2,150 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
49 Царевец 101051 1,040 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
50 Царевец 101052 1,740 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
51 Царевец 101053 1,180 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
52 Царевец 101054 1,250 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
53 Царевец 101055 1,210 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
54 Царевец 101061 1,130 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
55 Царевец 101063 1,140 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
56 Царевец 101065 1,120 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
57 Царевец 101066 0,330 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
58 Царевец 101067 0,540 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
59 Царевец 101069 0,900 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
60 Царевец 101071 0,550 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
61 Царевец 101072 0,380 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
62 Царевец 101074 0,890 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
63 Царевец 101077 0,550 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
64 Царевец 101078 0,630 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
65 Царевец 101081 0,680 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
66 Царевец 101085 1,180 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
67 Царевец 101086 1,310 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
68 Царевец 101087 1,870 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
69 Царевец 101089 0,600 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
70 Царевец 101092 0,950 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
71 Царевец 101093 1,410 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
72 Царевец 101096 0,410 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
73 Царевец 101097 0,860 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
74 Царевец 101101 1,170 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
75 Царевец 101111 0,880 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
76 Царевец 101113 1,150 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
77 Царевец 101114 1,370 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
78 Царевец 101115 0,290 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
79 Царевец 101116 0,090 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
80 Царевец 101117 1,290 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
81 Царевец 101119 1,340 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
82 Царевец 101123 1,010 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
83 Царевец 101125 0,910 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
84 Царевец 101128 1,620 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
85 Царевец 101129 1,350 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
86 Царевец 101131 1,060 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
87 Царевец 101132 0,720 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
88 Царевец 101134 2,370 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
89 Царевец 101135 1,490 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
90 Царевец 101136 0,960 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
91 Царевец 101138 1,810 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
92 Царевец 101139 1,950 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
93 Царевец 101140 1,860 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
94 Царевец 101141 0,660 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
95 Царевец 101142 1,330 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
96 Царевец 101143 2,560 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
97 Царевец 101144 2,490 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
98 Царевец 101145 0,820 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
99 Царевец 101146 0,500 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
100 Царевец 101148 1,440 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
101 Царевец 101149 1,880 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
102 Царевец 101151 0,900 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
103 Царевец 101152 1,840 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
104 Царевец 101153 1,880 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
105 Царевец 101154 3,930 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
106 Царевец 101155 1,670 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
107 Царевец 101156 1,930 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
108 Царевец 101157 1,690 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
109 Царевец 101158 2,540 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
110 Царевец 101164 1,300 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
111 Царевец 101165 0,880 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
112 Царевец 101166 1,000 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
113 Царевец 101167 1,340 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
114 Царевец 101172 0,490 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
115 Царевец 101173 0,650 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
116 Царевец 101174 2,280 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
117 Царевец 101179 0,200 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
118 Царевец 101180 1,020 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
119 Царевец 101182 0,730 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
120 Царевец 101183 0,760 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
121 Царевец 101184 0,770 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
122 Царевец 101185 0,960 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
123 Царевец 101186 1,700 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
124 Царевец 101188 2,400 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
125 Царевец 101191 1,070 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
126 Царевец 101192 1,040 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
127 Царевец 101193 0,990 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
128 Царевец 101195 3,440 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
129 Царевец 101196 1,140 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
130 Царевец 101197 0,770 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
131 Царевец 101198 0,550 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
132 Царевец 101199 1,030 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
133 Царевец 101200 2,060 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
134 Царевец 101201 0,440 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
135 Царевец 101202 0,470 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
136 Царевец 101203 2,500 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
137 Царевец 101204 1,300 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
138 Царевец 101211 0,740 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
139 Царевец 101213 0,620 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
140 Царевец 101214 0,490 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
141 Царевец 101215 0,720 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
142 Царевец 101216 0,950 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
143 Царевец 101217 1,030 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
144 Царевец 101219 0,530 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
145 Царевец 101220 1,440 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
146 Царевец 101223 1,580 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
147 Царевец 101224 0,920 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
148 Царевец 101225 0,870 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
149 Царевец 101226 1,290 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
150 Царевец 101227 0,400 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
151 Царевец 101228 0,700 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
152 Царевец 101229 0,810 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
153 Царевец 101230 1,350 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
154 Царевец 101231 1,230 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
155 Царевец 101232 2,360 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
156 Царевец 101236 0,400 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
157 Царевец 101239 0,350 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
158 Царевец 101240 0,340 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
159 Царевец 101243 1,140 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
160 Царевец 101244 0,770 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
161 Царевец 101245 0,510 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
162 Царевец 101246 1,380 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
163 Царевец 101248 0,480 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
164 Царевец 101249 0,100 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
165 Царевец 101250 0,920 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
166 Царевец 101251 1,200 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
167 Царевец 101252 0,950 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
168 Царевец 101254 0,480 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
169 Царевец 101255 2,850 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
170 Царевец 101256 0,700 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
171 Царевец 101258 1,190 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
172 Царевец 101259 0,440 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
173 Царевец 101260 0,690 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
174 Царевец 101261 1,720 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
175 Царевец 101262 0,370 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
176 Царевец 101267 0,790 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
177 Царевец 101268 0,910 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
178 Царевец 101269 1,280 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
179 Царевец 101270 1,100 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
180 Царевец 101271 1,350 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
181 Царевец 101274 1,360 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
182 Царевец 101278 0,540 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
183 Царевец 101279 0,540 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
184 Царевец 101280 0,530 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
185 Царевец 101281 0,560 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
186 Царевец 101282 0,610 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
187 Царевец 101284 1,540 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
188 Царевец 101285 0,640 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
189 Царевец 101286 0,810 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
190 Царевец 101287 0,370 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
191 Царевец 101288 0,750 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
192 Царевец 101290 0,280 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
193 Царевец 101295 0,620 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
194 Царевец 101296 1,710 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
195 Царевец 101298 1,070 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
196 Царевец 101302 2,000 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
197 Царевец 101303 0,490 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
198 Царевец 101304 1,110 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
199 Царевец 101305 1,130 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
200 Царевец 101306 1,060 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
201 Царевец 101312 0,830 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
202 Царевец 101315 0,980 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
203 Царевец 101316 0,940 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
204 Царевец 101317 1,300 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
205 Царевец 101319 0,070 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
206 Царевец 101323 0,850 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
207 Царевец 101324 1,290 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
208 Царевец 101328 0,930 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
209 Царевец 101329 0,900 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
210 Царевец 101330 2,060 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
211 Царевец 101331 1,060 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
212 Царевец 101335 1,000 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
213 Царевец 101336 0,310 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
214 Царевец 101337 1,650 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
215 Царевец 101349 0,930 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
216 Царевец 101351 0,130 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
217 Царевец 101352 0,530 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
218 Царевец 101353 0,800 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
219 Царевец 101356 1,450 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
220 Царевец 101358 0,980 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
221 Царевец 101360 1,610 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
222 Царевец 101361 1,170 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
223 Царевец 101365 0,840 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
224 Царевец 101366 4,550 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
225 Царевец 101367 3,760 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
226 Царевец 101372 3,180 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
227 Царевец 101373 1,020 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
228 Царевец 101374 1,390 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
229 Царевец 101375 2,290 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
230 Царевец 101377 0,640 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
231 Царевец 101378 0,720 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
232 Царевец 101381 0,930 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
233 Царевец 101382 2,070 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
234 Царевец 101383 0,490 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
235 Царевец 101391 0,980 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
236 Царевец 101393 0,970 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
237 Царевец 101398 4,930 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
238 Царевец 101399 1,780 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
239 Царевец 101400 2,200 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
240 Царевец 101401 0,550 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
241 Царевец 101402 0,780 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
242 Царевец 101409 3,160 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
243 Царевец 101411 1,390 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
244 Царевец 101412 0,360 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
245 Царевец 101413 1,250 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
246 Царевец 101417 2,410 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
247 Царевец 101419 1,480 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
248 Царевец 101420 1,350 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
249 Царевец 101425 0,840 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
250 Царевец 101428 0,940 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
251 Царевец 101429 0,990 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
252 Царевец 101430 4,030 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
253 Царевец 101434 1,000 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
254 Царевец 101436 2,110 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
255 Царевец 101438 0,260 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
256 Царевец 101439 0,580 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
257 Царевец 101440 2,420 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
258 Царевец 101444 1,290 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
259 Царевец 101445 0,190 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
260 Царевец 101446 1,800 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
261 Царевец 101452 1,690 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
262 Царевец 101456 2,070 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
263 Царевец 101457 1,350 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
264 Царевец 101458 0,960 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
265 Царевец 101460 0,700 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
266 Царевец 101461 1,790 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
267 Царевец 101465 0,560 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
268 Царевец 101466 0,380 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
269 Царевец 101467 0,510 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
270 Царевец 101468 2,430 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
271 Царевец 101469 0,560 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
272 Царевец 101470 0,600 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
273 Царевец 101472 2,180 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
274 Царевец 101473 0,330 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
275 Царевец 101475 1,410 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
276 Царев

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания