Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА - отдаване под наем на земеделски земи

Община Свищов Ви уведомява, че е открита процедурата за отдаване под наем на маломерни, пустеещи земеделски земи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на общината за стопанската 2009-2010 година за отглеждане на едногодишни полски култури, без търг или конкурс.

Указания за реда за кандидатстване и образци на заявленията и списък с изискващите се документи може да получите от отдел УССДП към Общината и интернет адрес www.svishtov.bg /раздел "Новини"/.
За справки на тел.0631/60731, вътр.141.
Крайният срок за подаване на заявления-оферти за наемане на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд е до 17,00ч. на предходния ден посочен в графика за съответното населено място до 17.00 часа в информационен център на Община Свищов.ГРАФИК

График за провеждане на процедурата по отдаване под наем на маломерни, пустеещи земеделски земи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Свищов за стопанската 2009-2010 година за отглеждане на едногодишни полски култури, без търг или конкурс.

Населено място дата час Място Срок за подаване на документи
Свищов 01.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 31.08.2009 г.
Алеково 01.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 31.08.2009 г.
Александрово 02.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 01.09.2009 г.
Българско Сливово 02.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 01.09.2009 г.
Вардим 03.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 02.09.2009 г.
Горна Студена 03.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 02.09.2009 г.
Деляновци 04.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 03.09.2009 г.
Драгомирово 04.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 03.09.2009 г.
Козловец 07.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 04.09.2009 г.
Морава 07.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 04.09.2009 г.
Овча Могила 08.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 07.09.2009 г.
Ореш 08.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 07.09.2009 г.
Хаджи Димитрово 09.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 08.09.2009 г.
Царевец 09.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 08.09.2009 г.
Червена 10.09.2009 г. 09.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 09.09.2009 г.


С П И С Ъ К
на маломерни земеделски земи, пустеещи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
на територията на община Свищов
за отдаване под наем за една стопанска година ( 2009- 2010г.),
без търг или конкурс


ОДОБРЯВАМ:
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

№ по ред Община, землище Налични земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/
Имот № Състояние на имота Площ (дка) Категория Местност Начин на трайно ползване За: Наемна цена (лв./дка)
СВИЩОВ
За отглеждане на едногод. полски култури 69 имота 428,183 дка
1 Свищов 082026 ЧОС 10,000 4 БЛАТОТО Полска култура ОЕПК 16,00
2 Свищов 130018 ЧОС 4,031 4 БЕЛЯНОВЕЦ Полска култура ОЕПК 16,00
3 Свищов 133002 ЧОС 4,001 4 БЕЛЯНОВЕЦ Полска култура ОЕПК 16,00
4 Свищов 168006 ЧОС 3,250 3 СТАРОТО РАХЛЕ Полска култура ОЕПК 16,00
5 Свищов 229083 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
6 Свищов 229084 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
7 Свищов 229089 ЧОС 5,001 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
8 Свищов 229094 ЧОС 7,975 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
9 Свищов 229095 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
10 Свищов 229097 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
11 Свищов 229106 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
12 Свищов 229155 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
13 Свищов 65766.12.120 стар номер 326 4,913 3 Нива ОЕПК 16,00
14 Свищов 65766.120.4 0,983 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
15 Свищов 65766.122.22 5,999 7 МАТКАТА Нива ОЕПК 11,00
16 Свищов 65766.125.14 4,000 4 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
17 Свищов 65766.126.14 чл.19,ал.7 15,200 4 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
18 Свищов 65766.127.1 чл.19,ал.7 8,013 4 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
19 Свищов 65766.128.10 0,997 3 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
20 Свищов 65766.128.2 пустееща 3,816 3 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
21 Свищов 65766.129.12 пустееща 3,656 4 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
22 Свищов 65766.130.12 пустееща 5,910 3 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
23 Свищов 65766.130.8 4,889 3 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
24 Свищов 65766.136.22 1,300 4 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
25 Свищов 65766.138.17 1,442 4 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
26 Свищов 65766.138.4 1,153 6 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 15,00
27 Свищов 65766.146.11 пустееща 6,133 4 КАДЪНСКА ЧЕШМА Нива ОЕПК 5,00
28 Свищов 65766.146.4 5,243 3 КАДЪНСКА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
29 Свищов 65766.159.2 пустееща 3,155 6 ГАВАЛДЖИ ГЕРАН Нива ОЕПК 5,00
30 Свищов 65766.162.6 пустееща 2,081 3 НЕНОВАТА ШАТРА Нива ОЕПК 5,00
31 Свищов 65766.168.27 стар номер 499 4,025 3 Нива ОЕПК 16,00
32 Свищов 65766.170.19 1,333 4 СТАРОТО РАХЛЕ Нива ОЕПК 16,00
33 Свищов 65766.178.5 3,499 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
34 Свищов 65766.178.8 пустееща 14,181 6 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 5,00
35 Свищов 65766.179.11 0,703 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
36 Свищов 65766.180.6 5,299 4 РАХЛЕ Нива ОЕПК 16,00
37 Свищов 65766.181.8 8,617 6 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
38 Свищов 65766.182.1 4,323 6 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
39 Свищов 65766.182.10 стар номер 556 0,467 6 Нива ОЕПК 15,00
40 Свищов 65766.183.17 11,765 6 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
41 Свищов 65766.187.17 пустееща 3,489 6 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
42 Свищов 65766.211.26 2,942 6 ПЛАЗНА Нива ОЕПК 15,00
43 Свищов 65766.218.3 3,200 4 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 16,00
44 Свищов 65766.219.5 3,119 4 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 16,00
45 Свищов 65766.220.28 стар номер 947 22,140 4 Деградирала орна земя ОЕПК 5,00
46 Свищов 65766.220.32 стар номер 797 21,409 4 Деградирала орна земя ОЕПК 5,00
47 Свищов 65766.226.7 8,286 6 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 15,00
48 Свищов 65766.227.4 стар номер 951 0,165 6 Нива ОЕПК 15,00
49 Свищов 65766.227.5 стар номер 950 0,167 6 Нива ОЕПК 15,00
50 Свищов 65766.238.11 стар номер 857 44,657 4 Нива ОЕПК 5,00
51 Свищов 65766.244.7 4,698 4 СУВАТА Нива ОЕПК 16,00
52 Свищов 65766.245.21 4,500 4 Нива ОЕПК 16,00
53 Свищов 65766.299.3 1,429 6 БЛАТОТО Нива ОЕПК 15,00
54 Свищов 65766.308.2 пустееща 15,563 6 Нива ОЕПК 5,00
55 Свищов 65766.308.5 стар номер 507 3,086 6 СТРЕЛБИЩЕТО Нива ОЕПК 5,00
56 Свищов 65766.659.13 стар номер 184001 8,889 6 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
57 Свищов 65766.670.41 стар номер 663 8,577 6 КАНЛ ЧЕШМА Нива ОЕПК 5,00
58 Свищов 65766.671.28 стар номер 666 6,545 6 Нива ОЕПК 5,00
59 Свищов 65766.671.29 стар номер 664 12,234 6 Нива ОЕПК 5,00
60 Свищов 65766.81.16 0,391 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
61 Свищов 65766.81.23 6,499 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
62 Свищов 65766.81.24 6,498 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
63 Свищов 65766.82.9 18,004 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
64 Свищов 65766.84.10 2,999 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
65 Свищов 65766.84.8 4,300 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
66 Свищов 65766.87.1 пустееща 8,500 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 5,00
67 Свищов 65766.91.9 2,515 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
68 Свищов 65766.92.2 3,000 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
69 Свищов 65766.95.35 3,029 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
За ползване на тр.насаждения 1 землище 11 имота 175,520 дка
1 Свищов 176006 пустееща 5,954 3 ЖИВКОВО ПАДАЛО Лозе ТН 11,00
2 Свищов 229049 73,115 4 СУВАТА Лозе ТН 25,00
3 Свищов 232006 50,365 4 СУВАТА Лозе ТН 25,00
4 Свищов 65766.320.177 стар номер 200177 0,753 4 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
5 Свищов 65766.320.178 стар номер 200178 1,173 4 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
6 Свищов 65766.320.179 стар номер 200179 1,262 4 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
7 Свищов 65766.651.24 стар номер 10140 32,07 6 Друг вид трайно насаждение ТН 25,00
8 Свищов 65766.191.17 стар номер 699 9,259 6 БАШ КОЛИБИ Овощна градина ТН 25,00
9 Свищов 65766.139.16 0,609 4 КАЛАКОТА Лозе ТН 25,00
10 Свищов 65766.179.17 179017 0,301 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Овощна градина ТН 11,00
11 Свищов 65766.179.8 179008 0,659 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Овощна градина ТН 11,00
АЛЕКОВО
За отглеждане на едногод. полски култури землище 4 имота 47,110 дка
1 Алеково 066003 3,000 4 До свинарника нива ОЕПК 16,00
2 Алеково 080006 пустееща 1,520 4 Малката усойна нива ОЕПК 5,00
3 Алеково 126015 пустееща 0,840 4 Под терасите нива ОЕПК 5,00
4 Алеково 152003 чл.19, ал.7 41,750 4 нива ОЕПК 16,00
За ползване на ливади землище 3 имота 7,500 дка
1 Алеково 142001 2,350 3 Герена ливада ПЛ 5,00
2 Алеково 060019 4,500 3 Сазлък Баир ливада ПЛ 5,00
3 Алеково 070047 0,650 10 Герена ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения землище 6 имота 16,920 дка
1 Алеково 092006 пустееща 4,800 4 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
2 Алеково 092007 пустееща 4,800 4 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
3 Алеково 092008 пустееща 4,900 4 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
4 Алеково 130019 пустееща 0,920 4 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
5 Алеково 131060 пустееща 0,500 4 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
6 Алеково 133025 пустееща 1,000 4 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
АЛЕКСАНДРОВО
За отглеждане на едногод. полски култури 28 имота 104,370 дка
1 Александрово 001038 чл.19, ал.7 26,680 3 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
2 Александрово 002022 3,820 3 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
3 Александрово 002023 4,290 3 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
4 Александрово 012014 1,330 3 НАД СОВАТА Нива ОЕПК 16,00
5 Александрово 013016 3,400 3 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
6 Александрово 014024 7,160 3 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
7 Александрово 014027 7,940 3 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
8 Александрово 015001 6,810 3 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
9 Александрово 016006 8,860 3 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
10 Александрово 016018 2,700 3 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
13 Александрово 046014 4,190 3 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
15 Александрово 058013 3,300 4 СТУДЕНСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00
16 Александрово 058014 4,600 4 СТУДЕНСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00
17 Александрово 060015 3,500 4 БЕЛИКИН Нива ОЕПК 16,00
19 Александрово 064031 1,020 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
20 Александрово 064032 1,020 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
21 Александрово 064094 1,210 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
22 Александрово 064111 1,230 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
23 Александрово 064114 1,390 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
24 Александрово 064117 0,980 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
26 Александрово 070006 2,380 3 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 16,00
27 Александрово 070018 пустееща 1,870 3 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 5,00
28 Александрово 070037 пустееща 4,690 3 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 5,00
За ползване на ливади землище 1 имот 2,100 дка
6 Александрово 086002 2,1 5 ГЕРЕНА ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения землище 9 имота 9,340 дка
1 Александрово 064019 1,070 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
2 Александрово 064024 1,040 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
3 Александрово 064037 1,060 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
4 Александрово 064055 1,050 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
5 Александрово 064065 1,040 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
6 Александрово 064075 0,990 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
7 Александрово 064084 1,070 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
8 Александрово 064087 1,020 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
9 Александрово 064102 1,000 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
За отглеждане на едногод. полски култури 48 имота 501,746 дка
1 Българско Сливово 000024 0,870 4 СВИЩОВСКИ ПЪТ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
2 Българско Сливово 000075 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
3 Българско Сливово 000094 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
4 Българско Сливово 000096 0,200 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
5 Българско Сливово 000098 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
6 Българско Сливово 000109 0,210 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
7 Българско Сливово 000110 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
8 Българско Сливово 000112 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
9 Българско Сливово 000194 1,580 4 СЕЛИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
10 Българско Сливово 010011 6,110 4 ТРИТЕ БАИРА Нива ОЕПК 16,00
11 Българско Сливово 016002 6,480 4 ГОРЧИВКА Посевна площ ОЕПК 16,00
12 Българско Сливово 031002 пустееща 3,310 4 ШОПОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 5,00
13 Българско Сливово 032001 пустееща 4,000 4 ШОПОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 5,00
14 Българско Сливово 036008 2,340 7 БАШ КОЛИБИ Нива ОЕПК 11,00
15 Българско Сливово 037023 12,280 4 БРЕСТА Нива ОЕПК 16,00
16 Българско Сливово 038014 пустееща 9,410 7 БРЕСТА Нива ОЕПК 5,00
17 Българско Сливово 039014 пустееща 2,910 7 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 5,00
18 Българско Сливово 039017 пустееща 8,000 5 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 5,00
19 Българско Сливово 040003 3,750 7 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 11,00
20 Българско Сливово 043007 5,000 5 БРЕСТА Нива ОЕПК 15,00
21 Българско Сливово 045018 7,000 7 РАЙКОВ ДОЛ Нива ОЕПК 11,00
22 Българско Сливово 048005 70,810 7 КАМЪКА Нива ОЕПК 11,00
23 Българско Сливово 048018 пустееща 14,52 7 КАМЪКА Силно наклонена и ерозирана орна земя ОЕПК 5,00
24 Българско Сливово 050001 4,720 5 ПАВЛИКЯНСКОТО Нива ОЕПК 15,00
25 Българско Сливово 051026 16,449 7 ПАВЛИКЯНСКОТО Нива ОЕПК 11,00
26 Българско Сливово 056011 7,200 7 КРИВУЛКА Нива ОЕПК 11,00
27 Българско Сливово 056017 пустееща 4,050 5 КРИВУЛКА Нива ОЕПК 5,00
28 Българско Сливово 058006 18,000 7 БЯЛАТА ПРЪСТ Нива ОЕПК 11,00
29 Българско Сливово 058047 6,700 5 БЯЛАТА ПРЪСТ Нива ОЕПК 15,00
30 Българско Сливово 063026 5,970 5 СЕЛИЩЕТО Нива ОЕПК 15,00
31 Българско Сливово 067001 28,322 4 СЕЛИЩЕТО Нива ОЕПК 16,00
32 Българско Сливово 079005 6,050 5 РАВНИЩЕТО Нива ОЕПК 15,00
33 Българско Сливово 085050 чл.19, ал.7 9,000 5 КОСТОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 15,00
34 Българско Сливово 085120 чл.19, ал.7 18,000 7 КОСТОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 11,00
35 Българско Сливово 086042 2,130 7 УСОЙНАТА Нива ОЕПК 11,00
36 Българско Сливово 087023 18,501 5 КОЗЛОВСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 15,00
37 Българско Сливово 087024 6,500 5 КОЗЛОВСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 15,00
38 Българско Сливово 092032 12,295 7 ВЪРБИЦА Нива ОЕПК 11,00
39 Българско Сливово 094005 70,180 7 НАД КАРИЕРИТЕ Нива ОЕПК 11,00
40 Българско Сливово 094012 20,802 7 НАД КАРИЕРИТЕ Нива ОЕПК 11,00
41 Българско Сливово 095080 19,838 7 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
42 Българско Сливово 095089 12,000 7 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
43 Българско Сливово 095117 16,500 5 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 15,00
44 Българско Сливово 097085 3,350 5 КРУШАКА Нива ОЕПК 15,00
45 Българско Сливово 097099 3,000 5 КРУШАКА Нива ОЕПК 15,00
46 Българско Сливово 098099 9,510 5 ГЕРАНИТЕ Нива ОЕПК 15,00
47 Българско Сливово 099115 19,999 7 САРЕН Нива ОЕПК 11,00
48 Българско Сливово 099181 2,400 7 САРЕН Нива ОЕПК 11,00
За ползване на тр.насаждения 24 имота 45,010 дка
1 Българско Сливово 013006 1,000 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
2 Българско Сливово 013026 1,500 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
3 Българско Сливово 015027 3,500 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
4 Българско Сливово 018009 2,000 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
5 Българско Сливово 021021 3,000 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
6 Българско Сливово 044004 0,200 4 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
7 Българско Сливово 044118 0,500 5 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
8 Българско Сливово 047016 0,500 5 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
9 Българско Сливово 047034 0,500 7 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
10 Българско Сливово 053001 пустееща 5,720 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
11 Българско Сливово 053009 пустееща 0,490 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
12 Българско Сливово 053021 пустееща 3,570 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
13 Българско Сливово 053022 пустееща 3,960 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
14 Българско Сливово 053033 пустееща 0,500 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Лозови насаждения /терасирани/ ТН 11,00
15 Българско Сливово 053038 пустееща 2,690 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
16 Българско Сливово 053039 пустееща 0,200 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
17 Българско Сливово 053041 пустееща 0,800 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
18 Българско Сливово 053042 пустееща 1,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
19 Българско Сливово 053043 пустееща 4,360 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
20 Българско Сливово 053044 пустееща 4,340 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
21 Българско Сливово 053045 пустееща 0,800 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
22 Българско Сливово 053047 пустееща 0,770 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
23 Българско Сливово 053049 пустееща 0,190 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
24 Българско Сливово 053050 пустееща 2,620 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
ВАРДИМ
За отглеждане на едногод. полски култури 166 имота 461,670 дка
1 Вардим 000293 пустееща 8,890 4 ЧЕХЛАРСКИ ГЕРАН Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Вардим 000407 пустееща 17,870 5 ОРЕШАКА Нива ОЕПК 5,00
3 Вардим 000417 пустееща 62,620 5 ТАШ БАИР Нива ОЕПК 5,00
4 Вардим 013001 1,270 4 ЧЕХЛАРСКИ ГЕРАН Нива ОЕПК 16,00
5 Вардим 020007 1,050 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
6 Вардим 041002 3,000 4 ТАШ БУНАР Нива ОЕПК 16,00
7 Вардим 047006 чл.19, ал.7 8,220 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
8 Вардим 047029 пустеещ/чл.19,ал.7 19,100 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
9 Вардим 049017 4,360 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
10 Вардим 052005 12,750 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
11 Вардим 052009 3,430 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
12 Вардим 054006 6,830 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
13 Вардим 055006 4,150 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
14 Вардим 056013 7,120 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
15 Вардим 057001 8,810 4 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 16,00
16 Вардим 071021 3,210 5 ДЪЛБОКИ ДОЛ Нива ОЕПК 15,00
17 Вардим 073019 7,020 4 ДЪЛБОКИ ДОЛ Нива ОЕПК 16,00
18 Вардим 082082 11,350 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
19 Вардим 098006 41,480 4 КАРАМАН БАИР Нива ОЕПК 16,00
20 Вардим 144003 8,530 5 ОРЕШАКА Нива ОЕПК 15,00
21 Вардим 148002 4,120 10 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 11,00
22 Вардим 229002 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
23 Вардим 229004 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
24 Вардим 229006 3,410 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
25 Вардим 229012 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
26 Вардим 229022 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
27 Вардим 229026 2,610 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
28 Вардим 229032 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
29 Вардим 229033 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
30 Вардим 229038 2,050 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
31 Вардим 229041 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
32 Вардим 229042 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
33 Вардим 229048 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
34 Вардим 229049 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
35 Вардим 229051 3,490 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
36 Вардим 229057 0,990 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
37 Вардим 229058 0,990 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
38 Вардим 229059 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
39 Вардим 229063 0,990 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
40 Вардим 229064 1,020 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
41 Вардим 229068 0,960 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
42 Вардим 229069 0,330 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
43 Вардим 229073 1,090 7 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
44 Вардим 229075 1,090 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
45 Вардим 229077 1,090 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
46 Вардим 229079 1,090 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
47 Вардим 229087 0,680 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
48 Вардим 229089 0,990 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
49 Вардим 229091 0,960 7 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
50 Вардим 229092 0,830 7 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
51 Вардим 229103 1,940 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
52 Вардим 229107 1,700 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
53 Вардим 229108 0,950 7 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
54 Вардим 229112 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
55 Вардим 229113 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
56 Вардим 253022 пустееща 1,260 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
57 Вардим 255013 пустееща 1,020 7 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 11,00
58 Вардим 255023 пустееща 1,010 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
59 Вардим 255025 пустееща 1,000 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
60 Вардим 255027 пустееща 1,000 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
61 Вардим 255028 пустееща 1,000 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
62 Вардим 255029 пустееща 1,000 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
63 Вардим 255031 пустееща 1,100 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
64 Вардим 255036 пустееща 1,100 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
65 Вардим 255038 пустееща 1,100 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
66 Вардим 255039 пустееща 1,100 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
67 Вардим 257003 пустееща 1,870 7 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
68 Вардим 257018 пустееща 1,070 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
69 Вардим 257019 пустееща 1,030 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
70 Вардим 257020 пустееща 1,010 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
71 Вардим 257043 пустееща 0,980 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
72 Вардим 257047 пустееща 0,890 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
73 Вардим 257061 пустееща 1,700 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
74 Вардим 260002 пустееща 1,010 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
75 Вардим 260016 пустееща 0,880 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
76 Вардим 260020 пустееща 1,080 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
77 Вардим 260024 пустееща 1,020 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
78 Вардим 260030 пустееща 3,060 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
79 Вардим 260035 пустееща 2,120 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
80 Вардим 260046 пустееща 1,010 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
81 Вардим 260056 пустееща 0,920 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
82 Вардим 260063 пустееща 0,920 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
83 Вардим 260065 пустееща 1,780 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
84 Вардим 260068 пустееща 0,910 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
85 Вардим 260072 пустееща 0,920 4 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
86 Вардим 261018 пустееща 1,200 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
87 Вардим 261031 пустееща 0,860 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
88 Вардим 261035 пустееща 1,300 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
89 Вардим 261061 пустееща 0,830 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 16,00
90 Вардим 265064 пустееща 0,930 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
91 Вардим 304001 3,000 4 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 16,00
92 Вардим 304013 пустееща 3,740 5 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 5,00
93 Вардим 304015 пустееща 1,000 4 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 5,00
94 Вардим 304031 4,770 4 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 16,00
95 Вардим 304034 1,700 4 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 16,00
96 Вардим 305002 0,920 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
97 Вардим 305005 0,880 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
98 Вардим 309004 0,930 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
99 Вардим 310012 1,070 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
100 Вардим 312001 0,860 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
101 Вардим 312002 1,000 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
102 Вардим 312003 0,670 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
103 Вардим 312004 1,320 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
104 Вардим 312005 1,200 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
105 Вардим 323006 1,400 5 СРЕЩУ Г.АГЕВ Нива ОЕПК 15,00
106 Вардим 324001 4,360 5 СРЕЩУ Г.АГЕВ Нива ОЕПК 15,00
107 Вардим 324006 1,000 5 СРЕЩУ Г.АГЕВ Нива ОЕПК 15,00
108 Вардим 324010 0,800 5 СРЕЩУ Г.АГЕВ Нива ОЕПК 15,00
109 Вардим 328018 1,460 1 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
110 Вардим 328019 1,850 1 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
111 Вардим 328020 0,870 1 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
112 Вардим 328021 3,630 1 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
113 Вардим 328023 2,410 1 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
114 Вардим 339012 пустееща 1,100 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 5,00
115 Вардим 339023 пустееща 1,100 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 5,00
116 Вардим 339024 1,100 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
117 Вардим 339032 1,500 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
118 Вардим 339033 1,500 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
119 Вардим 339034 1,510 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
120 Вардим 339039 1,070 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
121 Вардим 339041 1,080 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
122 Вардим 339058 пустееща 1,620 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 5,00
123 Вардим 339061 2,040 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
124 Вардим 339062 1,330 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
125 Вардим 339063 1,300 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
126 Вардим 339065 1,440 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
127 Вардим 339066 1,480 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
128 Вардим 339069 пустееща 0,860 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 5,00
129 Вардим 339073 0,860 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
130 Вардим 339076 0,860 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
131 Вардим 339077 0,860 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
132 Вардим 339078 0,890 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
133 Вардим 339080 0,890 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
134 Вардим 339082 0,860 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
135 Вардим 339084 1,480 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
136 Вардим 339088 1,480 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
137 Вардим 339089 1,480 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
138 Вардим 339091 1,730 4 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
139 Вардим 342001 2,000 1 ДЖИВИЗЛЪКА Нива ОЕПК 18,00
140 Вардим 342004 3,850 1 ДЖИВИЗЛЪКА Нива ОЕПК 18,00
141 Вардим 440001 1,840 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
142 Вардим 440003 0,800 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
143 Вардим 440021 0,920 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
144 Вардим 440028 0,930 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
145 Вардим 440034 0,930 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
146 Вардим 440036 12,410 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
147 Вардим 440039 0,850 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
148 Вардим 440055 2,000 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
149 Вардим 440059 1,490 7 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
150 Вардим 440062 4,320 7 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
151 Вардим 440063 2,440 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
152 Вардим 440066 2,220 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
153 Вардим 440072 1,650 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
154 Вардим 440074 1,270 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
155 Вардим 440075 1,260 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
156 Вардим 480002 1,050 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
157 Вардим 480005 3,710 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
158 Вардим 480006 1,290 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
159 Вардим 480012 1,260 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
160 Вардим 480013 1,260 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
161 Вардим 480018 1,260 4 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
162 Вардим 480023 3,450 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
163 Вардим 480024 4,020 4 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
164 Вардим 480041 0,240 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
165 Вардим 480045 0,910 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
166 Вардим 480054 1,360 4 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
За ползване на ливади 3 имота 24,230 дка
1 Вардим 000228 11,300 4 ПОСТА Естествена ливада ПЛ 5,00
2 Вардим 010011 3,140 7 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Естествена ливада ПЛ 5,00
3 Вардим 015011 9,790 4 КУРУ ДЕРЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения 63 имота 120,290 дка
1 Вардим 000405 пустееща 29,130 5 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
2 Вардим 250001 7,180 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
3 Вардим 250003 7,000 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
4 Вардим 253019 1,560 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
5 Вардим 257007 1,310 7 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
6 Вардим 257015 1,150 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
7 Вардим 257022 0,960 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
8 Вардим 257023 1,110 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
9 Вардим 260006 пустееща 4,830 4 КУРУ ДЕРЕ Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
10 Вардим 260043 0,970 4 КУРУ ДЕРЕ Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
11 Вардим 260052 0,980 4 КУРУ ДЕРЕ Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
12 Вардим 261004 0,980 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
13 Вардим 261006 1,960 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
14 Вардим 261007 0,500 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
15 Вардим 261011 3,270 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
16 Вардим 261015 1,060 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
17 Вардим 261016 1,090 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
18 Вардим 261017 1,210 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
19 Вардим 261025 4,640 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
20 Вардим 261037 2,450 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Вардим 261085 1,090 4 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Вардим 265004 1,390 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
23 Вардим 265007 0,710 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
24 Вардим 265008 1,180 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
25 Вардим 265011 0,810 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
26 Вардим 265018 5,460 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
27 Вардим 265022 1,110 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
28 Вардим 265026 0,930 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
29 Вардим 265032 1,040 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
30 Вардим 265036 1,110 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
31 Вардим 265044 1,110 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
32 Вардим 266003 1,020 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
33 Вардим 266011 1,040 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
34 Вардим 266059 0,930 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
35 Вардим 270002 1,160 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
36 Вардим 270014 1,130 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
37 Вардим 270018 0,920 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
38 Вардим 304009 пустееща 1,000 4 ТАБИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
39 Вардим 304010 пустееща 1,000 4 ТАБИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
40 Вардим 304011 пустееща 0,500 4 ТАБИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
41 Вардим 304014 пустееща 1,000 4 ТАБИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
42 Вардим 305009 0,990 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
43 Вардим 306005 1,070 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
44 Вардим 308012 1,110 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
45 Вардим 308020 0,920 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
46 Вардим 310008 1,050 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
47 Вардим 310013 1,000 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
48 Вардим 310024 1,010 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
49 Вардим 310029 0,680 7 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
50 Вардим 311007 1,040 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
51 Вардим 311018 0,920 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
52 Вардим 311024 0,980 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
53 Вардим 311025 0,980 4 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
54 Вардим 339005 пустееща 1,100 4 ПОД КОРИЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
55 Вардим 339011 пустееща 1,100 4 ПОД КОРИЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
56 Вардим 339015 1,100 4 ПОД КОРИЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
57 Вардим 339026 1,100 4 ПОД КОРИЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
58 Вардим 339051 1,070 4 ПОД КОРИЯТА Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
59 Вардим 440025 0,930 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
60 Вардим 440030 0,460 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
61 Вардим 440044 0,850 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
62 Вардим 440047 0,850 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
63 Вардим 480033 1,000 7 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
ГОРНА СТУДЕНА
За отглеждане на едногод. полски култури 24 имота 81,770 дка
1 Горна студена 005015 5,630 4 ДОЛЕН КОПУСЧИК Нива ОЕПК 16,00
2 Горна студена 005021 0,420 4 ДОЛЕН КОПУСЧИК Нива ОЕПК 16,00
3 Горна студена 005022 0,350 4 ДОЛЕН КОПУСЧИК Нива ОЕПК 16,00
4 Горна студена 022011 4,430 3 ДЮЗЕКЕНЛИК Нива ОЕПК 16,00
5 Горна студена 029026 6,000 3 САЗЕОЛУ Нива ОЕПК 16,00
6 Горна студена 033016 0,400 3 СРЕДНИЯ БАИР Нива ОЕПК 16,00
7 Горна студена 041012 1,500 3 ДЮЗЕКЕНЛИК Нива ОЕПК 16,00
8 Горна студена 061002 0,690 3 КАЙНАЦИТЕ Нива ОЕПК 16,00
9 Горна студена 073010 1,180 5 БАЗАЛЪШКО ЛИВАДЕ Нива ОЕПК 15,00
10 Горна студена 093009 чл.19.ал.7 20,720 3 БЕЛИЯ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
11 Горна студена 094012 0,890 4 ХАСАРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
12 Горна студена 103006 0,460 3 РАБОТИЛНИЦА Нива ОЕПК 16,00
13 Горна студена 119018 6,260 3 БОЖУРЛУКА Нива ОЕПК 16,00
14 Горна студена 119019 6,260 3 БОЖУРЛУКА Нива ОЕПК 16,00
15 Горна студена 129009 6,070 5 ГАТЬОВА МОГИЛА Нива ОЕПК 15,00
16 Горна студена 140007 6,660 3 ДО МАСЛАРСКОТО Нива ОЕПК 16,00
17 Горна студена 171010 0,420 3 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - 1 Нива ОЕПК 16,00
18 Горна студена 184010 1,350 3 СТ.ДВОР - 2 Нива ОЕПК 16,00
19 Горна студена 186014 0,720 3 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
20 Горна студена 187012 1,720 3 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
21 Горна студена 191011 2,230 4 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
22 Горна студена 192001 3,230 4 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
23 Горна студена 196001 2,180 3 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
24 Горна студена 196014 2,000 3 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
За ползване на ливади 3 имота 6,090 дка
1 Горна студена 137015 3,250 3 БОЖУРЛУКА Естествена ливада ПЛ 5,00
2 Горна студена 139009 2,060 3 БОЖУРЛУКА Естествена ливада ПЛ 5,00
3 Горна студена 218008 0,780 3 РЕЗЕРВАТ БОЖУР Естествена ливада ПЛ 5,00
ДЕЛЯНОВЦИ
За отглеждане на едногод. полски култури 22 имота 106,640 дка
1 Деляновци 000098 6,120 5 --- Нива ОЕПК 15,00
2 Деляновци 001019 2,650 4 ПРИПЕКА Нива ОЕПК 16,00
3 Деляновци 003005 3,810 3 ПРИПЕКА Нива ОЕПК 16,00
4 Деляновци 005029 чл.19, ал.7 16,110 4 БАРНЬОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
5 Деляновци 006055 чл.19, ал.7 7,350 4 ЗАНТАЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
6 Деляновци 007034 2,000 4 БАРНЬОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
7 Деляновци 009010 7,090 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
8 Деляновци 009021 9,830 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
9 Деляновци 010002 3,000 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
10 Деляновци 010012 3,650 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 15,00
11 Деляновци 010020 5,640 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
12 Деляновци 026041 1,250 4 ДЕРВЕНТАНЕДКОВИ НИВИ Нива ОЕПК 16,00
13 Деляновци 027009 3,330 3 ВЕЗИР ТЕПЕ Нива ОЕПК 16,00
14 Деляновци 029019 2,740 4 ОБЩИНСКА ГОРА Нива ОЕПК 16,00
15 Деляновци 030020 6,750 4 ОБЩИНСКА ГОРА Нива ОЕПК 15,00
16 Деляновци 031008 2,320 4 ГЛАВА РЕКА Нива ОЕПК 16,00
17 Деляновци 034051 1,290 3 МИШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
18 Деляновци 035022 2,910 4 МИШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
19 Деляновци 036018 3,940 3 МЕШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
20 Деляновци 040013 3,770 6 МРЯНА БОРУНА Нива ОЕПК 15,00
21 Деляновци 062010 8,110 4 СТЕЖЕРОВСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
22 Деляновци 063017 2,980 4 СТЕЖЕРОВСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
За ползване на тр.насаждения 3 имота 52,610 дка
1 Деляновци 19017 пустееща 2,650 5 ДЕРВЕНТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
2 Деляновци 19021 пустееща 1,040 5 ДЕРВЕНТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
3 Деляновци 68001 пустееща 48,920 6 --- Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
ДРАГОМИРОВО
За отглеждане на едногод. полски култури 119 имота 1 380,270 дка
1 Драгомирово 000016 пустееща 20,190 Пустееща необработваема земя ОЕПК 2,00
2 Драгомирово 000037 пустееща 8,060 Пустееща необработваема земя ОЕПК 2,00
3 Драгомирово 000069 пустееща 30,060 Пустееща необработваема земя ОЕПК 2,00
4 Драгомирово 000072 пустееща 10,350 Пустееща необработваема земя ОЕПК 2,00
5 Драгомирово 000241 пустееща 12,560 Пустееща необработваема земя ОЕПК 2,00
6 Драгомирово 000457 пустееща 1,010 КАЛТАКА Пустееща необработваема земя ОЕПК 2,00
7 Драгомирово 000458 пустееща 0,840 Пустееща необработваема земя ОЕПК 2,00
8 Драгомирово 004001 пустееща 22,700 6 ВАКОВСКАТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
9 Драгомирово 007029 4,470 4 ПАЗАРДЖИКА Нива ОЕПК 16,00
10 Драгомирово 008015 6,410 4 ПАЗАРДЖИКА Нива ОЕПК 16,00
11 Драгомирово 009002 пустееща 10,250 7 КАЛТАКА Нива ОЕПК 2,00
12 Драгомирово 010005 9,000 4 ПАЗАРДЖИКА Нива ОЕПК 16,00
13 Драгомирово 010012 4,300 4 ПАЗАРДЖИКА Нива ОЕПК 16,00
14 Драгомирово 023008 12,920 4 КАЛТАКА Нива ОЕПК 16,00
15 Драгомирово 024008 79,490 7 КАЛТАКА Нива ОЕПК 11,00
16 Драгомирово 025006 57,560 7 КАЛТАКА Нива ОЕПК 11,00
17 Драгомирово 026005 11,980 7 КАЛТАКА Нива ОЕПК 11,00
18 Драгомирово 028003 6,200 6 КАЛТАКА Нива ОЕПК 15,00
19 Драгомирово 029007 пустееща 2,820 7 КАЛТАКА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
20 Драгомирово 030002 4,120 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
21 Драгомирово 035005 пустееща 5,300 4 БОЖУРЛУКА Нива ОЕПК 5,00
22 Драгомирово 040003 пустееща 18,770 6 ТОПРАКА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
23 Драгомирово 040039 5,030 4 ТОПРАКА Нива ОЕПК 16,00
24 Драгомирово 041022 2,840 4 ТОПРАКА Нива ОЕПК 16,00
25 Драгомирово 042030 5,940 3 БЕЖАНЕТО Нива ОЕПК 16,00
26 Драгомирово 047001 6,170 3 БЕЖАНЕТО Нива ОЕПК 16,00
27 Драгомирово 057001 18,770 3 ДО СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
28 Драгомирово 066001 пустееща 9,840 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
29 Драгомирово 066002 пустееща 3,270 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
30 Драгомирово 066003 пустееща 0,230 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
31 Драгомирово 066004 пустееща 3,270 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
32 Драгомирово 066005 пустееща 3,300 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
33 Драгомирово 066006 пустееща 2,740 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
34 Драгомирово 066007 пустееща 2,120 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
35 Драгомирово 066009 пустееща 2,210 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
36 Драгомирово 066010 пустееща 4,970 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
37 Драгомирово 066011 пустееща 2,030 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
38 Драгомирово 066012 пустееща 2,190 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
39 Драгомирово 066013 пустееща 2,020 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
40 Драгомирово 066014 пустееща 3,790 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
41 Драгомирово 066015 пустееща 31,030 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
42 Драгомирово 066016 18,810 4 ДО СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
43 Драгомирово 067006 1,690 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
44 Драгомирово 067009 2,570 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
45 Драгомирово 068002 2,020 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
46 Драгомирово 068003 2,050 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
47 Драгомирово 069005 2,560 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
48 Драгомирово 069010 0,870 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
49 Драгомирово 070021 пустееща 4,680 6 ВЛАШКИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
50 Драгомирово 071056 пустееща 4,620 4 КЮНКА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
51 Драгомирово 075004 6,630 4 КЮНКА Нива ОЕПК 16,00
52 Драгомирово 075011 пустееща 13,700 6 КЮНКА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
53 Драгомирово 077001 19,120 6 ВЛАШКИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 15,00
54 Драгомирово 077002 25,740 6 ВЛАШКИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 15,00
55 Драгомирово 077006 26,410 6 ВЛАШКИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 15,00
56 Драгомирово 077008 9,940 6 ВЛАШКИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 15,00
57 Драгомирово 077016 14,080 4 КЮНКА Нива ОЕПК 16,00
58 Драгомирово 077027 пустееща 3,560 4 КЮНКА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
59 Драгомирово 078001 33,220 6 КЮНКА Нива ОЕПК 15,00
60 Драгомирово 078005 59,500 6 КЮНКА Нива ОЕПК 15,00
61 Драгомирово 079001 34,690 6 КЮНКА Нива ОЕПК 15,00
62 Драгомирово 079003 73,270 6 КЮНКА Нива ОЕПК 15,00
63 Драгомирово 080001 20,670 4 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 16,00
64 Драгомирово 081001 8,970 4 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 16,00
65 Драгомирово 081009 22,330 6 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 15,00
66 Драгомирово 082004 пустееща 5,840 6 МАЛЪК САРЕН Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
67 Драгомирово 082006 22,020 4 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 16,00
68 Драгомирово 083006 пустееща 17,240 4 МАЛЪК САРЕН Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
69 Драгомирово 086003 28,500 6 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 15,00
70 Драгомирово 086006 20,060 6 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 15,00
71 Драгомирово 087007 7,390 6 ГОЛЯМ САРЕН Нива ОЕПК 15,00
72 Драгомирово 093008 15,420 6 ГОЛЯМ САРЕН Нива ОЕПК 15,00
73 Драгомирово 093016 18,270 6 ГОЛЯМ САРЕН Нива ОЕПК 15,00
74 Драгомирово 094009 24,660 3 ГОЛЯМ САРЕН Нива ОЕПК 16,00
75 Драгомирово 096007 25,430 6 ОПЧАНСКОТО Нива ОЕПК 15,00
76 Драгомирово 097006 7,780 4 ОПЧАНСКОТО Нива ОЕПК 16,00
77 Драгомирово 097024 3,540 4 ОПЧАНСКОТО Нива ОЕПК 16,00
78 Драгомирово 099003 40,800 6 ЧЕРНАТА МОГИЛА Нива ОЕПК 15,00
79 Драгомирово 099004 22,980 6 ЧЕРНАТА МОГИЛА Нива ОЕПК 15,00
80 Драгомирово 099040 1,000 3 ЧЕРНАТА МОГИЛА Нива ОЕПК 16,00
81 Драгомирово 102011 4,860 3 СТУДЕНА Нива ОЕПК 16,00
82 Драгомирово 106002 13,050 6 СТУДЕНА Нива ОЕПК 15,00
83 Драгомирово 106030 4,180 6 СТУДЕНА Нива ОЕПК 15,00
84 Драгомирово 107001 21,280 6 СТУДЕНА Нива ОЕПК 15,00
85 Драгомирово 107015 39,130 6 СТУДЕНА Нива ОЕПК 15,00
86 Драгомирово 108007 24,730 6 ГРОБИЩАТА Нива ОЕПК 15,00
87 Драгомирово 114002 чл.19, ал.7 11,680 6 БАЛАКЛИЯ Нива ОЕПК 15,00
88 Драгомирово 114010 чл.19, ал.7 14,760 6 БАЛАКЛИЯ Нива ОЕПК 15,00
89 Драгомирово 114033 9,880 6 БАЛАКЛИЯ Нива ОЕПК 15,00
90 Драгомирово 119006 5,010 4 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 16,00
91 Драгомирово 120008 5,620 6 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 15,00
92 Драгомирово 120009 21,870 6 МАЛЪК САРЕН Нива ОЕПК 15,00
93 Драгомирово 123003 2,700 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
94 Драгомирово 123004 2,000 6 В СЕЛО Нива ОЕПК 15,00
95 Драгомирово 123010 1,290 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
96 Драгомирово 124002 2,910 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
97 Драгомирово 124003 2,830 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
98 Драгомирово 125002 2,670 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
99 Драгомирово 125003 2,640 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
100 Драгомирово 125007 2,180 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
101 Драгомирово 126001 3,720 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
102 Драгомирово 127001 1,010 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
103 Драгомирово 127002 0,440 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
104 Драгомирово 128003 2,550 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
105 Драгомирово 129006 пустееща 3,250 4 В СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
106 Драгомирово 1290

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания