Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нова услуга ще предлага от есента Дневният център

След едногодишна успешна дейност днес Дневният център за деца с увреждания в нашия град може да се похвали със сплотен колектив, амбициран и мотивиран да работи за подобряване състоянието на своите възпитаници, заяви неговият директор Теменужка Тодорова. Центърът бе създаден по общински проект и бе финансиран по Програма ФАР, но след приключването му, от 1-ви юни той стана държавна делегирана дейност с издръжка малко над 150 хиляди лева, като премина към общинска служба "Социални дейности".
Според директора средствата са достатъчни не само за издръжката, но за развиване на дейностите му и за някои нови придобивки. Първата от тях бе оборудването за психологичния кабинет. От 1 юни бе увеличен и капацитетът на това специализирано детско заведение на 30 деца, предстои увеличаване с трима души и на персонала. В момента центърът се посещава от 27 деца с направления от отдел "Закрила на детето", а родителите на други три очакват оформяне на документите за прием въз основа на подадени молби.
"Много полезен за нас беше разработеният от Общината проект с добре подбраната рисковата група - деца с трайни увреждания. Затова тръгнахме с много висок старт и успяхме да го задържим, благодарение на голямата подкрепа на Общината, на създаденото сдружение на родителите на деца с увреждания "Детско сърце", на осъществените ни контакти с работещите в образованието –много важен факт, предвид това, че крайната цел на нашата работа е децата да се чувстват добре в тяхната обичайна среда – семейство, детска градина, училище. Защото нашата цел е не да им създадем едно прекрасно място далеч от всички останали, а да им помогнем да развият умения, които да са им полезни и да ги прилагат в тяхната обичайна среда. Фактът, че работим при пълен капацитет, ни кара да вярваме, че има смисъл от това, което правим. Е, има и деца, чиито семейства ги изолират и от нас, и от децата, което не е добре за развитието им. Една немаловажна причина за отказ от ползване на услугите в центъра е липсата на транспорт, тъй като някои от децата са трудно подвижни. С благодарност споделям, че при нужда ползваме колите на Общината. Но имаме желание от есента да имаме и собствен транспорт", сподели директорът на социалното заведение.
От есента в Дневния център ще осигуряват и хранене за малчуганите, което се налага съгласно нормативните изисквания за дейността им като такъв център. С РИОКОЗ вече е съгласувано трансформирането на част от подходящо в сградата помещение, поръчано е обзавеждане и оборудване за разливане на храната (за малко над 2000 лева) и се очаква то да бъде готово до средата на август.
Според директора на социалното заведение, за една година Дневният център за деца с увреждания вече се утвърждава като място, където децата се посрещат с любов и се радват на внимание и много грижи. "Зад професионализма на колектива стоят хора с богат опит в тази сфера, оказали ни безценна подкрепа и помощ. Това са Сдружение "Хуманитас" - Русе , зам.- кметът Пламен Александров, фондация "Екип". Огромното ми желание е екипът да продължи профилираното си обучение. Вече има набелязани конкретни теми и психологични центрове, към които сме се насочили, каза в заключение Теменужка Тодорова.

в-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания