Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СОУ "Алеко Константинов" става учебен корпус

На редовното за месец юли заседание на Общинския съвет местният парламент разгледа внесеното от кмета на общината Станислав Благов предложение за бъдещото използване на сградата на СОУ "Алеко Константинов", което със заповед на министъра на образованието се закрива от новата учебна година.
Предложението на кмета Станислав Благов е сградата да запази своя статут на публична общинска собственост и да не се продава.
Сградата на СОУ "Алеко Константинов" и прилежащите терени запазва предназначението си за образователни цели, като става учебен корпус "Алеко Константинов", който да се използва изключително и само за нуждите на образованието в Свищов.
Според предложението на кмета, решението на Общинския съвет за конкретното използване на учебния корпус трябва да бъде взето едва след окончателното приемане на Закона за народната просвета, тъй като се очаква обособяването на нова образователна степен, която може да изисква създаването на ново учебно заведение в града.
Сред посочените в предложението на кмета възможности за използване на сградния фонд на закритото училище са още развиване на извънкласните дейности на всички учебни заведения в града, предоставяне на спортните салони и площадки на нуждаещите се спортни клубове в общината, както и предоставяне на социални услуги за деца.
Общинските съветници одобриха внесеното от кмета предложение.

в-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания