Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов е без просрочени задължения

Община Свищов няма просрочени задължения през първото полугодие на 2009 г. показва отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов към 30-ти юни, представен от кмета на Общината Станислав Благов и директора на дирекция "Финансови дейности" Стефан Кирчев.
Отчетът бе внесен и приет от Общинския съвет на редовното му заседание в края на юли.
Според данните в документа, в края на полугодието бюджетът на Общината възлиза на 18 334 297 лева. Изпълнението на приходната част към 30 юни 2009 е в размер на 9 250 848 лв. По разходната част при план от 18 334 297 лева, са изразходвани 6 976 710 лв.
Годишната инвестиционна програма към 30 юни 2009 г. е на обща стойност 2 473 879 лв., а отчетеното изпълнение е едва 392 984 лева.
Директорът на дирекция "Финансови дейности" Стефан Кирчев подчерта, че в частта за трудовите разходи и материалната издръжка стриктно се спазват ограниченията в съответствие с приетата Програма с превантивни мерки за финансова стабилизация в Община Свищов.
Към 30 юни, въпреки негативното влияние на световната финансова и икономическа криза върху постъпленията от местните приходи и ограниченията, наложени от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2009 г. по отношение на трансферите за делегираните държавни дейности, Община Свищов поддържа добра финансова политика, която не позволява на структурите на бюджетна издръжка да изпадат във финансови затруднения или да генерират просрочени задължения. Общината, прилагайки мерките в приетата с решение на Общинския съвет Програма с превантивни мерки за финансова стабилизация през бюджетната 2009 г., гарантира добра финансова основа за осъществяване на всички дейности, предмет на структурите на бюджетна издръжка.
В началото на ноември общинските съветници ще имат възможност да се запознаят с резултатите от изпълнението на тази програма.

в-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания