Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Секретарят на Общината - на семинар в Берлин

По покана на асоциация "Прозрачност без граници" секретарят на Общината Върбинка Конова участва в международен семинар, който се провежда от 23 до 26 юли в Берлин.
Форумът цели запознаване с добрите европейски и международни практики за успешно партньорство между гражданското общество и администрацията, насочени към превенция и противодействие на корупцията. Участници в него са представители на местните и регионални власти.
Обучението се организира по проект на асоциация "Прозрачност без граници", финансиран от ОП "Административен капацитет".
Проектът има за цел да повиши капацитета и създаде условия за активното включване на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво в противодействието на корупцията и в усилията за реформиране на държавните институции в посока към по-голяма ефективност, прозрачност и отчетност.
Всички разходи на участниците във форума се поемат от организаторите в рамките на проекта.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания