Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

150 лв. целева помощ за първолаците

150 лева ще бъде размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2009/2010 година.
Целевата помощ, която е с 30 лв. повече в сравнение с миналата година ще се отпуска само на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход не надвишава този, определен за получаване на семейни помощи в Закона за държавния бюджет - 300 лв. на член от семейството.
Еднократната целева помощ ще бъде отпусната под формата на дрехи и обувки. Така средствата ще покриват основно и единствено нуждите на децата за началото на учебната година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания