Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината с Европейски кодекс за добро управление

Общината прие Европейски кодекс за добро управление на администрацията.
Община Свищов прие да спазва Европейски кодекс за добро управление на администрацията, информира Стоян Парашкевов директор дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината.
Инициативата е в рамките на изпълнението на Общинския план за ефективно и прозрачно управление за 2009 година, изготвен в рамките на проект "Гражданите и Oбщината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация" на НСОРБ, който се финансира от ОП "Административен капацитет". Община Свищов е една от 12-те пилотни български общини, в които се реализира проектът.
Годишният план за ефективно и прозрачно управление за 2009 година на Община Свищов включва шест основни мерки за изпълнение, по които са заложени близо 30 конкретни дейности, насочени към превенция и противодействие на корупцията и постигане на прозрачна и ефективна администрация.
Приетият Европейски кодекс за добро управление на администрацията е една от дейностите, включени Плана за 2009 г. Документът вече е утвърден и разпространен сред служителите на общинската администрация в Свищов.
Кодексът, приет с резолюция на Европейския парламент, препоръчва поведение и норми, които институциите и органите на Евросъюза, администрациите и служителите са длъжни да спазват в отношенията си с гражданите.
В изпълнение на Плана за ефективно и прозрачно управление на Община Свищов е изготвена и анкетна карта за проучване качеството на информационното и административно обслужване. Анкетата ще се попълва от граждани в Информационния център на Общината, които са преки ползватели на услугите на свищовската общинска администрация. След като бъдат обобщени, резултатите ще бъдат публично оповестени, съобщи още Стоян Парашкевов, който е координатор за изпълнеието на проекта на НСОРБ в Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания