Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одитори и финансисти се обучаваха в Свищов

Във вторник Община Свищов бе домакин на обучение по проект "Гражданите и Общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", финансиран от ОПАК.
Проектът се реализира от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и в него участват 12 пилотни български общини, сред които е и Община Свищов.
Семинарът в Свищов е поредното обучение, предвидено в дейностите на проекта. То е предназначено за одиторите и финансистите в общините. Темата на дискусионно-обучителния форум бе "Ефективно и прозрачно финансово управление в общините – ролята на вътрешния одит".
Лектор на семинара бе Огнян Тодоров – директор на дирекция "Вътрешен одит" в Национална агенция за приходите.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания