Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Безработицата през месец май намалява

През май 2009 година в община Свищов се наблюдава значително намаляване на броя на регистрираните безработни лица в сравнение с предходния месец, информираха от Дирекция "Бюро по труда". Броят на регистрираните безработни намалява със 125 души и вече е 977 души, а на равнището на безработица е по-ниско с 0,62 процентни пункта, като достига стойност 4,82% (при 7,08% на национално и 7,62% на областно ниво), уточняват специалистите.
През изтеклия месец май незначително намалява броят на новорегистрираните лица - от 135 на 129 души, като същевременно се увеличава броят на лицата, започнали работа или отпаднали от регистрация - от 191 на 256 души.
Хората, намерили трудова реализация през месец май, са 179 души, от които 150 са започнали работа с помощта на Бюрото по труда.
Обявените работни места през месец май са 195, от които 63 по програми за заетост.
През месец май квалификационно обучение са започнали 13 души, от които 12 по условията на «нова възможност за заетост» и един в БГЦПО.
Индивидуална консултация за професионално ориентиране са получили 43 лица, отчетоха още от Дирекция "Бюро по труда".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания