Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НОВО: Гласуване с подвижна избирателна кутия!

В подвижна избирателна кутия могат да гласуват само избирателите, които:
1. имат трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение;
2. да са заявили желанието си чрез саморъчно подписано заявление /Приложение N 9 от изборните книжа/ до 20.06.2009г. включително.
Заявлението може да се подадено чрез приносител или в писмо. Към него трябва да е приложено копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК/, който установява наличието на "трайно увреждане", че в резултат на анатомично или физиологично увреждане, гражданинът е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
ВАЖНО: Подвижна избирателна кутия се използва, когато най-малко 10 /десет/ избиратели от една и съща секция са подали заявление.

Работно време: от 8,30 ч. до 12,00 ч. и от 12,30 ч. до 17,00 ч.
Информация на телефони: 60-838 и 68-108

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания