Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В ПОМОЩ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Във връзка с предстоящите избори за народни представители, които ще се проведат на 05.07.2009 г., ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява избирателите, че предварителните избирателни списъци са обявени в Информационния център на Община Свищов.
Желателно е гражданите да проверят дали са включени в списъците на съответната избирателна секция и при установяване на неточности и грешки да се явят в стая N 19 на Община Свищов с документ за самоличност. Поправки в избирателните списъци ще се правят въз основа на подадено от гражданите заявление по образец до 03.07.2009 г. включително.
Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес на избирателите т.е. адресът, който е вписан в личната карта.
Избирателите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.
За целта е необходимо гражданите да подадат искане за гласуване по настоящ адрес по образец /Приложение N 8 от изборните книжа/ в стая N 19 на Община Свищов, до 20.06.2009 г. включително.
Избирателите, които ще бъдат в друго населено място в изборния ден, могат да получат удостоверение за гласуване на друго място от Общината или Кметството по постоянния си адрес. Гражданите с постоянен адрес в гр. Свищов могат да подадат писмено заявление по образец /Приложение N 5 от изборните книжа/ в стая 19 на Община Свищов до 20.06.2009г. включително.
Учениците и студентите, които имат постоянен адрес в други населени места, но в деня на изборите, ще пребивават в населеното място, където се обучават, могат да гласуват легитимирайки се с документ за самоличност, задължително представяйки ученическа или студентска книжка и попълвайки Декларация /Приложение N 45/. Декларациите ще са на разположение на СИК.
Във връзка с предстоящите избори за народни представители, които ще се проведат на 05.07.2009 г., ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява избирателите, че предварителните избирателни списъци са обявени в Информационния център на Община Свищов.
Желателно е гражданите да проверят дали са включени в списъците на съответната избирателна секция и при установяване на неточности и грешки да се явят в стая N 19 на Община Свищов с документ за самоличност. Поправки в избирателните списъци ще се правят въз основа на подадено от гражданите заявление по образец до 03.07.2009г. включително.
Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес на избирателите т.е. адреса, който е вписан в личната карта.
Избирателите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.
За целта е необходимо гражданите да подадат искане за гласуване по настоящ адрес по образец / Приложение N 8 от изборните книжа/ в стая N 19 на Община Свищов, до 20.06.2009 г. включително.
Избирателите, които ще бъдат в друго населено място в изборния ден, могат да получат удостоверение за гласуване на друго място от Общината или Кметството по постоянния си адрес. Гражданите с постоянен адрес в гр. Свищов могат да подадат писмено заявление по образец /Приложение N 5 от изборните книжа/ в стая 19 на Община Свищов до 20.06.2009г. включително.
Учениците и студентите, които имат постоянен адрес в други населени места, но в деня на изборите, ще пребивават в населеното място, където се обучават, могат да гласуват легитимирайки се с документ за самоличност, задължително представяйки ученическа или студентска книжка и попълвайки Декларация /Приложение N 45/. Декларациите ще са на разположение на СИК.

Работно време: от 8,30 ч. до 12,00 ч. и от 12,30 ч. до 17,00 ч.
Информация на телефони: 60-838 и 68-108

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания