Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СОУ "Димитър Благоев" с международни контакти

Учители по физическо възпитание и спорт от област Телеорман в Румъния гостуваха на СОУ "Димитър Благоев" в Свищов в края на миналия месец, съобщи Юлия Йозова, помощник-директор на училището.
"Целта на посещението бе да се запознаят румънските учители с методиката на преподаване на физическото възпитание и спорт в българското училище, да обменят добри практики с българските си колеги в провеждането на извънкласни дейности, свързани със спорта.", уточни Юлия Йозова.
При посещението си в Свищов гостите са разгледали Музея на спортната слава в училището, физкултурните салони и площадки, спортен комплекс "Свищов", стадион "Академик", исторически забележителности в града. Предоставени са им били методически материали, свързани с учебната програма по физическо възпитание и спорт. Обсъдени са били също възможностите за провеждане на съвместни спортни състезания и други инициативи за популяризиране на спорта сред младите хора.
В края на изтеклия месец група ученици и учители от СОУ "Димитър Благоев" бе на посещение в училище "Свети Хараламби" в румънския град Турну Мъгуреле в рамките на международен проект "Традиции и съвременност от двете страни на Дунава", съгласно подписан договор за сътрудничество и партньорство между двете училища. При визитата си в румънския град свищовската група гостува на изложби, дискусия по екологични проблеми, фолклорна програма и спортни състезания.
Ръководствата на двете училища разговаряха за бъдещите съвместни инициативи по проекта. До края на 2010 година предстоят още фолклорни фестивали спортни състезания, дискусии, съвместни изложби, посещения на забележителности от двете страни на Дунава и други.
Осъществените контакти са част от програмата на СОУ "Димитър Благоев" за развитие на сътрудничеството и партньорството с държави от Европейския съюз.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания