Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

За интеграцята на децата с увреждания в Свищов

С две информационни събития през изтеклата седмица бе отбелязан финалът на проект "Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов", по който бе изграден Дневния център за деца с увреждания в града ни.
За този проект Община Свищов спечели финансиране от Програма ФАР в размер на близо 110 000 евро. Проектът стартира през април миналата година. Партньори на Общината при неговото изпълнение бяха фондация "Екип" - София и СНЦ "Хуманитас" - Русе.
На 25 май в Зала 1 на Общината в рамките на проекта се състоя кръгла маса на тема "Интеграция на деца и младежи с увреждания от община Свищов", в която участваха представители на дирекция "Социално подпомагане", общинските отдели "Образование" и "Социални дейности", СУПЦ – Овча Могила, отдел "Закрила на детето", екипът на проекта, специалистите от Дневния център, родители на деца с увреждания и медии.
Целта на форума бе да обобщи постигнатото и да се очертаят основните насоки, в които трябва да се работи занапред.
"Трябва да покажем, че уважаваме тези деца и техните ценности, да ги окуражим те да се почувстват част от обществото и пълноценни личности.", заяви Диана Маркова от сдружение "Хуманитас", говорейки за значението на интегрираното образование за деца със специфични потребности.
Като основни проблеми по отношение на интегрирането на децата и младежите с увреждания тя посочи недостатъчното разбиране и толерантност към децата с увреждания, липсата на достатъчно ресурсни специалисти, които да работят с тях, ниското заплащане на хората, ангажирани в тези социални дейности, липсата на екипност и координация в работата на институциите, както и липсата на по-цялостни и по-задълбочени национални и регионални програми.
"Главната ни цел е да приобщим тези деца, към които всички ние сме в дълг.", каза началникът на Регионалния инспекторат на образованието във Велико Търново Зоя Комитова, която също взе участие във форума. Тя апелира към присъстващите – като представители на съответните институции и организации да обединят усилията си и да си сътрудничат, за да бъде намерен верния път и постигната по-скоро тази цел.
Темата за интеграцията на децата с увреждания и опита на община Свищов в тази насока, бе продължена и на следващия ден, когато се проведе заключителната кръгла маса по проекта. Презентация и отчет за неговото изпълнение направи ръководителят му – заместник-кметът Пламен Александров, а дейността на изградения по проекта Дневен център за деца с увреждания бе представена от директорката му Теменужка Тодорова.
Обобщаването на резултатите от проекта предизвика много емоции у всички, свързани с неговото изпълнение.
"Откриването на Дневния център е огромна крачка напред по отношение на социализацията и развитието на нашите деца. Хората, който работят там, освен много добри професионалисти, са и хора с големи сърца.", заявиха от сдружението на родителите на деца с увреждания, което също бе създадено в рамките на проекта.
От 1-ви юни, след приключването на този проект, Дневният център става държавна делегирана дейност и ще продължи да функционира като социална услуга на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания