Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

5,44% е равнището на безработицата в края на април

Броят на регистрираните безработни в община Свищов в края на месец април намалява с 51 и достига 1102 души, а на равнището на безработица спада с 0,25 процентни пункта и достига стойност 5,44% (при 7,04% на национално и 7,69% на областно ниво), информират от Дирекция "Бюро по труда" в Свищов.
Специалистите уточняват, че през изтеклия месец в общината се наблюдава незначително намаляване на броя на регистрираните безработни лица в сравнение с предходния месец, което е обичайно за този период на годината.
В сравнение със същия период на предходната година обаче броят на безработните сега е по-голям със 130 души, а равнището е по-високо с 0,64 процентни пункта, но продължава да бъде по-ниско от равнището на безработица на областно и национално ниво.
През месец април 2009 намаляват също входящия и изходящ поток от безработни лица, съобщават още от Бюрото по труда. Регистрираните безработни са 135 лица, с възстановена регистрация са четирима души. Болшинството от регистрираните лица са напуснали работа по взаимно съгласие и са работили предимно в сектора на търговията и индустрията.
Изходящият поток се формира от две основни групи – започнали работа и отпаднали от регистрация. Започналите работа лица са 111 души, от които 93-ма са намерили трудова реализация с помощта на Бюрото по труда.
През април 31 лица са започнали квалификационно обучение за готвачи и озеленители в рамките на проект «Красива България».
Заявените работни места през месеца на местния пазар на труда са 101, от които 88 са в частния сектор.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания