Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът участва в Общото събрание на АДО "Дунав"

На 21 и 22 май кметът на Общината Станислав Благов участва в Общото събрание на най-голямото регионално сдружение на българските общини - Асоциацията на Дунавските общини "Дунав", информираха от кабинета на свищовския градоначалник.
Форумът се проведе в хотел "Енергия" в град Белене и в него взеха участие делегати от 34-те общини членове на АДО "Дунав" – кметове, зам.-кметове, председатели и членове на общински съвети от всички общини в Дунавския регион.
Като гости на Общото събрание на АДО присъстваха представители на ключови за развитието на региона и общините държавни институции – Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Областният управител на Русе, партньорски НПО и др.
Съгласно приетия дневен ред: делегатите бяха запознати и ще гласуваха отчета на АДО за изминалата година и ще приемаха бюджет и насоки за дейността на организацията за следващата година.
Разисквани бяха също въпроси относно работата на АДО, спечелени и бъдещи проекти. Представени бяха и резултатите от работата на формираната по настояване на АДО междуведомствена работна група към МРРБ за оценка състоянието на пътната инфраструктура в Дунавския регион.
В рамките на форума се проведе и тематична конференция за развитието на Дунавския регион, включваща презентации на Оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда" и "Развитие на селските райони" от представители на отговорните министерства, дискусия за общинското болнично здравеопазване и др. В програмата бяха включени и презентации на експерти относно Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния, както и на директора на GTZ Сърбия - Волфганг Лимберт - относно икономиката и възмобностите за развитие на туризма в района.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания