Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ден на самоуправлението в СОУ "Николай Катранов"

Ден на ученическото самоуправление се проведе в СОУ "Николай Катранов " на 16 май.
В този ден амбициозни и инициативни ученици заеха местата на своите учители. В рамките на инициативата учениците трябваше да организират учебния процес, да решават проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административните дейности.
За директор на учлището бе избран Йордан Кирчев от XIA клас, за счетоводители – Симеон от XIБ клас и Мартин Караманлиев от XA клас, за пом.-директори – Георги Вутов от XIБ клас и Кристина Илиева от XA клас, за координатор проекти - Мериян Енева, за педагогически съветник- Лилиан Бернардова от XIA клас, а за секретарка – Севил Еминова от XA клас.
Младият директор помагаше на титуляра Генади Иванов и също като него проверяваше как протичат часовете в този ден. Другите участници в мениджърския екип на училището пък разбраха с колко документация, записки, сметки и проекти се работи в училище. На педагогическия съвет, на който присъстваха учениците членове на ръководството всеки сподели своите впечатления. Някои дадоха свои идеи и предложения.
Учители бяха доволни, че учениците са разбрали колко сложна и натоварваща е тяхната работа. Тя не се състои само в това да влязат в час и да предадат нов урок, но и да свърашат куп друга работа. На Лилиан Бернардова можем да благодарим, че издейства намаление на часовете за 1 юни - Деня на детето.
Същия ден други ученици също заместваха своите учители в час. Най-трудното в процеса на преподаване, според тях, е да успееш да привлечеш вниманието на учениците, за да слушат с интерес. Общо взето беше много итересно и забавно да заемеш поста на някой друг. За всички нас, учениците, това беше едно предизвикателство да покажем, че сме знаещи и можещи и да се справим блестящо!
Мериян Еминова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания