Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината прие антикризисна програма

Във връзка със световната финансова криза, чиито неблагоприятни тенденции се отразяват и на местно ниво, Община Свищов изготви и прие антикризисна програма, съобщи кметът Станислав Благов.
Програмата бе изготвена от администрацията след подаване на конкретни предложения от петте дирекции в Общината и одобрена от Общинския съвет на заседанието му в края на април.
"Заложените мерки са основно в две насоки - едната е повишаване на приходната част на бюджета от собствени приходи, а втората е снижаване до краен предел на разходната част на бюджета", поясни кметът на Община Свищов.
По първото направление администрацията ще се стреми към прецизно администриране на събирането на местните данъци, които според Станислав Благов, са най-сигурния приходоизточник за бюджетите на общините, а и са с най-сериозна устойчивост във времето.
Що се отнася до занижаването на разходната част в общинския бюджет, Благов коментира, че в Програмата е заложено максимално ограничаване на разходите за административни услуги, телефонни разговори и канцеларски материали в администрацията. Ще бъдат занижени също и разходите при второстепенните разпоредители, каквито са кметствата в общината, училищата и социалните заведения.
"Считам, че с прилагането на антикризисната програма ще съумеем да осигурим нужната финансова стабилност за община Свищов до края на годината в тези трудни икономически условия.", заяви кметът Благов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания