Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

10 години дистанционно обучение в Академията

От 15 до 17 май СА "Димитър А. Ценов" бе домакин на Третата национална конференция по електронно обучение във висшето образование. Във форума взеха участие над 120 научни работници от 20 български и европейски образователни институции.
Организатори на конференцията, освен Свищовската академия, бяха още Националният център по дистанционно обучение, СУ "Климент Охридски", УНСС, Министерство на образованието и науката и др.
Работата по време на конференцията бе организирана в три секции: "Центрове за дистанционно обучение - организация и добри практики", "Методика и съвременни технологии в електронното обучение", "Качество и стандарти за електронно обучение", като общо бяха изнесени 8 пленарни и 60 секционни доклади. Отпечатан е също сборник с резюмета от докладите в обем 400 страници.
Третата национална конференция по електронно обучение във висшето образование се провежда в чест на 15-годишнината от създаването на Националния център по дистанционно обучение в София с председател проф. д-р хим. н. Борис Гълъбов и 10-годишнината на дистанционно обучение в СА "Димитър А. Ценов". За тези десет години Академията е реализирала 19 приема на 12 544 студенти в степен "магистър". В настоящият момент общият брой на развиваните специалности в Свищовската академия е 14. Развиваните магистърски програми са 30 и са осигурени със 72 самостоятелни комплекта акредитирана учебна документация за категориите икономисти, неикономисти и колежани.
Основната цел на тридневната конференция бе да даде отчет за постигнатото в областта на електронното обучение през последните 15 години и да начертае основните насоки за развитие на новите образователни технологии във висшето образование в Европа.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания