Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект на Общината представя фолклора в региона

Представяне на автентичния фолклор на три свищовски села и три румънски села предвижда проект на Община Свищов с който админстрацията кандидатсва за финансиране пред Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 1013, информира Стоян Парашкевов, директор на дирекция "АПИОУПЕВ".
Проектът ще се реализира на територията на градовете Свищов и Зимнич и селата Царевец, Вардим, Ореш, Сухая, Извоареле и Бригадиру.
Проектът цели социално и културно сближаване на общностите в малките населени места в трансграничния регион Свищов Зимнич, като основните дейности са насочени към популяризиране на традициите и автентичния фолклор на региона, културен обмен, установяване на сътрудничество между местните власти и повишаване на техния капацитет, обмен на информация и добри практики.
В рамките на проекта ще бъдат организирани разменни концерти на групи за автентичен фолклор в шестте села, на територията на които ще се реализира проектът, както и два големи заключителни концерти в Свищов и Зимнич.
Проектът предвижда още издаване на сборен албум с концертните прояви на цифров носител, изработване и издаване на съвместен календар на фолклорните събития в региона, дейности за информация и публичност.
Стойността на проекта е 78 816 евро, а планираният срок за изпълнеието му е 12 месеца.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания