Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Милен Манолов участва в Национална конференция

Председателят на Oбщински съвет - Свищов Милен Манолов участва в Национална конференция на председателите на Общински съвети на тема: "Общинска собственост – актуални проблеми", която се проведе на 10 и 11 април 2009 год. в град Варна.
В конференцията участваха 120 председатели на Общински съвети.
Конференцията започна с връчването на годишните награди на НАПОС "Финансист на годината". Резултатите след оспорвана борба са както следва:
За категория "малка община" наградата се връчи на Емилия Стоянова Пенева – директор дирекция "Финансова и стопанска дейност" от Община Борово, област Русе; Виолета Иванова Александрова – главен счетоводител на Община Септември, област Пзарджик получи награда в раздел "средна община"; в категорията "голяма община" призът получи доц. д-р Борислав Борисов – зам.-кмет по финансови въпроси на Община Варна.
Пространно и професионално изложение по темата "Общинска собственост – актуални проблеми" представи главния експерт към Народното събрание Стефан Тодоров, след което последва продължителен и много интересен дебат. Споменат бе и положителния опит на Община Свищов с решението на проблемите по сметосъбирането, чрез общинско предприятие.
На следващия ден работата на председателите на Общински съвети продължи по теми, касаещи проблеми съпътстващи работата на местните законодателни органи. Отново голям интерес бе проявен към работата на Общински съвет - Свищов. Милен Манолов представи свищовския опит, относно създаването на звеното, обслужващо дейността на Съвета, предимствата от използване на електронна система за гласуване, предварителното предоставяне на материалите по отделните точки по дневния ред, широкото представителство на политическите групи в Председателския съвет и широката публичност на заседанията, които се предават директно по радиото и телевизията.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания