Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Девет местни фирми искат компенсации от държавата

Девет фирми от Свищов кандидатстваха пред дирекция "Бюро по труда" за изплащане на компенсации на техни работници и служители, преминали на непълно работно време, съобщиха от Съвета за тристранно сътрудничество към Бюрото по труда.
Тази възможност се предоставя в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2009 година като част от антикризисните мерки на правителството за компенсиране на работници и служители от секторите "Индустрия" и "Услуги", които заради влиянието на световната икономическа криза преминават от пълно към непълно работно време, поясняват от Съвета за тристранно сътрудничество.
Условията и реда за получаване на компенсациите бяха уточнени в Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 44 от 19 февруари, обнародвано в Държавен вестник бр.16 от 27.02.2009 г.
След като във връзка с това свищовското Бюро по труда публикува обява, в определения срок в Дирекция "Бюро по труда" документи подадоха 9 фирми от Свищов: "Тотал Електроник" ООД - за 20 души, "Устрем" ООД - за 6 души, "Свилоцел" ЕАД - за 499 души, "Памукоимпекс" ООД - за 30 души, "Юнигаз-ВТ" ООД - за 14 души, ЕТ "Даки-Рами Ахмедов" - за 6 души, "Екотекника" ООД - за 48 души, "Робсов" ЕООД - за 75 души, ЕТ "Робсов-Росица Петрова" - за 29 души.
На заседание на Съвета за тристранно сътрудничество 20 март постъпилите документи са били разгледани и оценени по 5 критерии, касаещи фирмите: процент на изменение на стойността на продажбите и на финансовите резултати за последното тримесечие; вида на основната дейност; процент на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време; наличие на санкции или глоби на работодателя по Кодекса на труда и по Закона за насърчаване на заетостта през последните 6 месеца. След направената оценка, решението на Съвета е всички предложения от работодатели да бъдат подкрепени.
Всички нужни документи са предоставени на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, който ще направи общото класиране на оценените от Съветите за сътрудничество документи в рамките на разпределените финансови средства и ще оповести писмено за решението си директорите на Бюрата по труда в областта.
На одобрените работници и служители ще се изплащат компенсации - в размер до 120 лева на човек в зависимост от действително отработеното време през месеца - по безкасов път, въз основа на информация от работодателя, предоставена не по-късно от 5 работни дни след изтичането на календарния месец.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания