Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Намаляването на броя на учениците в СОУ "Алеко

"Намаляването на броя на учениците в СОУ "Алеко Константинов" създаде прецедент за град Свищов.", коментира Милена Богданова, началник на отдел "Образование и култура" в Общината
1. Кое наложи закриването на СОУ "Алеко Константинов"?
Основен мотив за закриване на средното общообразователно училище е недостатъчният брой ученици за формиране на 12 паралелки с брой ученици над определения минимум.
През последните години намаляването на броя на учениците в СОУ "Алеко Константинов" създаде прецедент за град Свищов. Поставени сме в условия да поддържаме и допълнително да финансираме училище в рамките на града, заради съществуването на маломерни паралелки. В него се обучават ученици от І до ХІІ клас в девет паралелки. Общият им брой е 136 към края на 2008г. От формираните паралелки само 2 са в рамките на нормите, определени с акт на Министерство на образованието и науката. Намаляването на броя на учениците в училището се наблюдава от години, така, че отчитаме трайна тенденция. За сравнение : 2004 г. – 347 ученици, 2005 г. – 305 ученици, 2006 г. - 295 ученици, 2007 г. - 246 ученици, 2008 г. - 136 ученици.
2. Какво ще стане с учениците на училището?
Учениците ще приключат учебната 2008/2009 година в СОУ "Алеко Константинов". От следващата учебна година те могат да изберат и продължат обучението си в друго общообразователно училище в град Свищов. Паралелката в Х клас, с профил "Технологичен - туризъм" ще продължи по същия учебен план в СОУ "Николай Катранов", което в съответствие с чл. 9 а, т.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН може при два различни профила да слее паралелки в една. В случаите, при които учениците не желаят да продължат обучението си по този учебен план, могат да се запишат в общообразователна паралелка в Х клас в училището, което си изберат.
3. Какво ще стане с учителите на училището?
След обсъждане с директори на свищовски училища, стигнахме до решението, че със сигурност за началните учители ще бъдат осигурени работни места. Всички останали учители ще се назначават с предимство при кандидатстване за работно място.
4. Какви идеи има за стопанисването на базата на училището?
Предложенията, които обсъждахме с директорите на свищовските училища са свързани с използване на базата за извънкласни и извън училищни занимания в областта на спорта, изкуства, наука. Сградата може да бъде стопанисвана от училищата. Друго предложение, осигуряващо условия за учениците, които пристигат от други населени места, за да учат в Свищов, е реконструиране на част от сградата за общежитие. За изпълнението обаче е необходим финансов ресурс в размери над милиони левове.
5. Какво ще получи Общината като компенсация от МОН за закриването на училището?
Община Свищов не получава нищо като компенсация. Община Свищов разработва проект и кандидатства по Програма за оптимизиране на училищната мрежа към националните програми на МОН за финансиране на дейности в училищата, свързани с подобряване на училищната среда: необходими строително- ремонтни дейности, оборудване на учебни кабинети и др. В конкретния случай сумата, за която имаме право да кандидатстваме е 250 000 лева. Разбира се, ще заявим желанието си и за поне още един ученически автобус.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания