Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Програмата за местни инициативи на Общината ще дав

Програмата за местни инициативи на Общината ще дава вече
3000 лева за малки граждански проекти
Набирането на проектните предложения стартира от 1-ви април
Стартира Програмата за местни инициативи на Община Свищов за 2009 година, информира Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината.
Програмата съществува и се реализира успешно от 2003 година в града и кметствата от общината. Чрез нея гражданите са насърчавани да подготвят проектни предложения, които се финансират от бюджета на Общината.
Както и досега, проектите ще се подават на място в Центъра за административно обслужване и информация или по пощата на адреса на Общината. За финансиране с проектни предложения могат да кандидатстват неправителствени организации или инициативни групи граждани, а планираните дейности по проектите трябва да са свързани най-общо с подобряването на жизнената среда.
Новият момент тази година е промяната в максималния размер на сумата, която ще се отпуска за финансиране на отделен проект – тя нараства с 1 000 лева и става 3 000 лева.
Проектите се оценяват от 7-членен Ръководен комитет, който включва 4-ма представители на Общинския съвет и 3-ма представители на общинската администрация. Отпускането на средствата за изпълнение на одобрените от Ръководния комитет проекти се гласува и от Общинския съвет. От вносителите на проектите се изисква 30% собствено участие, 10% от което да е финансово.
Тази година в общинския бюджет са заложени 40 000 лева за фонда на Програмата – 20 000 лева за капиталови разходи в Поименния списък на Общината и 20 000 лева за текущи разходи.
Формулярът за кандидатстване и указания за подготвянето на проект са публикувани на уебсайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел "Електронни документи", подраздел "Проекти".
Набирането на проектни предложения започва от 1-ви април 2009 година, уточни Стоян Парашкевов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания