Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината планира 1 981 500 лева за инвестиции през

Общината планира 1 981 500 лева за инвестиции през 2009
1 981 500 лева са предвидените средства за инвестиции през настоящата година, съгласно приетия Бюджет 2009 на Общината, който бе утвърден от местния парламент миналия четвъртък.
От тази сума само 503 800 лева за изпълнение на Поименния списък на Общината са капиталова субсидия от Републиканския бюджет. Основният източник за финансиране на заложените обекти в инвестиционната програма са планираните средства от приватизация в размер на 1 118 989 лева.
Съгласно утвърдения Поименен списък на обектите на Община Свищов за изграждане и поддръжка на инфраструктурни съоръжения и обекти са предвидени общо 572 979 лева. От тях най-значима – 164 475 лева, е инвестицията планирана за основен ремонт на общинска пътна мрежа – общински път за местността Манастирски трап, 70 000 лева са предвидени за основен ремонт на общинския път: с. Червена – с. Овча Могила – с. Драгомирово, а 30 000 лева - за ремонт на общинския път: с. Деляновци – с. Морава – с. Овча Могила. За възстановяване на ул. "Дванадесета" в село Царевец, пропаднала заради свлачищни процеси миналата година са заделени 72 510 лева.
В списъка за капиталови разходи през 2009 за основен ремонт на улици и благоустрояване в град Свищов са планирани общо 202 644 лева, а за изграждане и поддръжка на общински имоти – общо 375 876 лева, от които 206 876 лева са за благоустрояване на новия гробищен парк на Свищов в местността Манастирски трап.
За изготвяне на проекти и съфинансиране по програми в Поименния списък са заделени общо 516 600 лева, като най-значима е предвидената сума за разработване на технически и работни проекти във връзка с ОП "Регионално развитие" е 190 000 лева, за изготвяне на проект за изграждане и рехабилитация на водоснабдителните и канализационни мрежи, както и пречиствателни станции за отпадни води в селата са планирани 120 000 лева. Заделени са средства и за съфинансиране на спечелените проекти от Общината по проект "Красива България" и Социалноинвестиционния фонд към МТСП. И тази година в капиталовите разходи са предвидени средства за изпълнение на популярната програма "Местни инициативи", чрез която Общината финансира малки граждански проекти, но сумата сега е 20 000 лева, което е с 10 000 лева по-малко в сравнение с миналата година.
За финансиране на дейност "Чистота" в Поименния списък на Общината за 2009 година са заделени 166 801 лева.
Средствата, планирани за ремонти в училищата са общо 99 600 лева, като най-голямата инвестиция сред тях е за 65 500 лева, предвидени за саниране на ОУ "Филип Сакелариевич".
Общо 24 000 лева са предвидени за ремонти в детските градини: 12 000 лева отиват за подмяна на ВиК, ел. инсталация и ГРГ в детската градина в село Овча Могила, а по 6 000 лева са планирани за ремонт на покрива в ОДЗ "Слънчо" и ремонт на котела в ОДЗ "Детски свят" в града.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания