Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов с План за ефективно и прозрачно упра

Община Свищов с План за ефективно и прозрачно управление

Годишен план за ефективно и прозрачно управление за 2009 година представи Община Свищов на координационна среща на български общини в Добрич, съобщи Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината.
Срещата бе част от изпълнението на проект "Гражданите и Общината- партньори за прозрачна и ефективна местна администрация" на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), финансиран по ОП "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. В нея участие взеха представители на 12 пилотни общини, включени в проекта, сред които е и Община Свищов.
В рамките на проекта всяка от Общините трябваше да разработи и утвърди свой Годишен план за ефективно и прозрачно управление.
По време на форма пред всички участници бяха презентирани плановете на Добрич, Ловеч и Свищов. Включените дейности в тези планове бяха посочени като добри практики, от които могат да се възползват и другите общини.
Годишният план за ефективно и прозрачно управление за 2009 година на Община Свищов включва шест основни мерки за изпълнение, по които са заложени близо 30 конкретни дейности, насочени към превенция и противодействие на корупцията и постигане на прозрачна и ефективна администрация, поясни Стоян Парашкевов, който е координатор за изпълнението на проекта на НСОРБ в Свищов.
Сред планираните дейности са: ротация на служители в особено чувствителните на корупционен натиск сфери; присъствие на външни наблюдатели при провеждане на обществени поръчки и конкурси; създаване на раздел "Търгове и конкурси" в сайта на Общината с информация за всички актуални търгове и конкурси; публикуване и разпространение на брошура с информация за всички административни услуги, които предлага Общината, техните срокове, период за изготвяне и административни такси; обновяване на електронния документооборот; организиране на повече срещи и дискусии с НПО и представители на бизнеса; обучения на служители.
По проекта Община Свищов има изработена и Стратегия за ефективно и прозрачно управление, която обхваща периода на настоящия управленски мандат на общинското ръководство.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания