Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов бе сертифицирана по ISO 9001:2000

Като организация, стремяща се към непрекъснато подобрение на управленската дейност и процеса на работа, Община Свищов внедри и бе сертифицирана по ISO 9001:2000, съобщи секретарят на Общината Върбинка Конова.
Община Свищов бе сертифицирана с ISO 9001:2000 след като през 2008 година успешно кандидатства и бе включена в проект на Министерството на държавната администрация по Оперативна програма «Административен капацитет».
Разработката и внедряването на системата бяха последвани от Сертификационният одит с положителна оценка в края на миналата година, а преди броени дни в Общината пристигна официалният сертификат за внедрена система ISO 9001:2000. Сертификатът е със срок на валидност 15 ноември 2010 година. Достигнатото ниво подлежи на ежегодни одити по спазване правилата за сертификация. Сертифицирането увеличава отговорността на общинска администрация по съблюдаване и непрекъснато надграждане на Системата за управление на качеството.
Въвеждането на този международен стандарт удостоверява, че Общината прилага системи, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава ефективността, ефекасността и качеството на услугите, които предлага.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания