Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината спечели проект за саниране на Дома за ста

Общината спечели проект за саниране на Дома за стари хора
Проект "Ремонт на Дом за стари хора "Мария Луиза" на Община Свищов е одобрен за финансиране от Социалноинвестиционния фонд (СИФ) към Министерството на труда и социалната политика, съобщи Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ" в общинската администрация.
Договорът за финансирането на проекта бе подписан на 11 февруари в социалното министерство от кмета на Общината Станислав Благов и изпълнителния директор на СИФ Ерик Рангелов.
Стойността на проекта е 377 338, 12 лева, от които 20 % се поемат като собствен принос от Община Свищов.
Проектът най-общо е свързан с ремонт и саниране на сградата на Старческия дом.
Социалното заведение се намира в местността "Паметниците", отстояща на 7 км. от гр. Свищов. Домът е разположен в масивна сграда от два корпуса, свързани с топла връзка. В единия корпус, който е на два етажа се намират кухня, складове, кабинетите на администрацията, медицински кабинет и кабинет по рехабилитация и ЛКФ. Другият корпус е на 3 етажа и в него са настанени домуващите. Те са настанени по двама в стая, а в отделението за лежащо болни – по трима. Всяка стая е със собствен санитарен възел.
Дейностите включват: външна изолация, подмяна на прозоречната дограма и вътрешните врати, ще бъде подобрен вътрешния интериор на сградата и обновени санитарните помещения, предвижда се още ремонт на покривната конструкция и гръмоотводна инсталация, ще бъдат обособени нови помещения на партерния етаж за тежко болните и лежащо болните домуващи възрастни хора, изграждане на рампа за придвижване на хора с увреждания.
Проектните дейности, които ще стартират с обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител, трябва да приключат до края на 2009 година.
Към настоящия момент в ДСХ "Мария Луиза" работи с максимално запълнен капацитет, като в него са настанени 125 души. 54-ма от тях са лежащо болни. Персоналът на социалното заведение наброява 34-ма души.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания