Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищовските училища споделиха свои добри практика

Свищовските училища споделиха свои добри практика в поредното
издание на конференцията "Училището – желана територия"
Доклади в три тематични направления представи тазгодишният Общински кръг на националната конференция "Училището – желана територия".
Конференцията се провежда за четвърти път в национален мащаб, като има състезателен характер. Целта й е да се популяризират добрите практики в училищата. Общинският кръг на този открит форум се състоя на 17 и 18 февруари в Зала 1 на Общината и представи 15 добри практики на свищовските училища.
Най-много доклади – 10 на брой, участваха в тематичното направление "Самоуправление, гражданско образование, извънкласна и клубна дейност", четири доклада бяха включени в направлението "Дидактически и иновационни методи и технологии" и само един доклад бе представен в направлението "Мерки за ограничаване на отпадането и насърчаване на посещаемостта на учениците в учлище".
Трима експерти от РИО-Велико Търново: Димитър Кабранджиев – ст. експерт "Информатика и информационни технологии", Анна Павлова - ст.експерт по изобразително изкуство и Екатерина Миновска - ст. експерт по предучилищно възпитание оценяваха презентациите на свищовските училища.
Решението на журито ще бъде официално оповестено в двуседмичен срок, като най-добрите свищовски доклади ще продължат да се състезават на областния кръг на конференцията, а оттам оценените най-високо доклади ще представят областта на националната конференция "Училището – желана територия".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания