Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Бюджет 2009 на Общината - в условията на финансова

Бюджет 2009 на Общината - в условията на финансова криза и намалени собствени приходи
Публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2009 година се състоя на 16 февруари в Зала 1 на Общината.
Участие в него взеха общински съветници, представители на второстепенни бюджетни разпоредители – кметове на кметства, училища, детски градини, а също и представители на местни неправителствени организации и журналисти.
Преди да оповести основните планирани параметри на новия бюджет, кметът Станислав Благов представи отчет за изпълнението на Бюджет 2008.
При планов бюджет в размер на 15 682 000 лева, а в края на 2008 година отчетният бюджет на Общината възлиза на 17 595 489 лева, информира кметът. Изпълнението на бюджета е 112, 2%, като е формиран преходен остатък от 1 113 147 лева.
За капиталови разходи са били похарчени 2 452 000 лева, 1 290 442 лева от които са били собствени средства.
Кметът на Общината посочи, че за 2008 година се отчита по-нисък ръст на бюджета в сравнение с предходни години и това се дължи на неизпълнение на собствените приходи от продажба на общинско имущество. Освен това като недостатък при изпълнението на Бюджет 2008 той акцентира и върху факта, че през изтеклата година със средства от общинския бюджет са дотирани болницата, социалните услуги и училищната мрежа, което според него няма да бъде възможно през настоящата година.
"Това не е най-успешният бюджет на Общината ни, все пак успяхме да завършим годината без задължения и просрочени плащания.", коментира Станислав Благов.
Представяйки проекто-бюджета на Общината за 2009, кметът поясни, че през 2009 година общините ще трябва да работят в условията на финансово-икономическа криза, при отпадане на някои и намаляване на други общински приходи, съгласно изменения в нормативната уредба.
Финансирането за делегираните държавните дейности за 2009 година е 9 250 733 лева, като 570 472 лева са за дофинансиране на държавните дейности с общински приходи. В частта си за общинските дейности бюджетът е 7 252 795 лева, от тях 6 519 294 за текущи разходи, а 733 501 за капиталови разходи.
Планираните средства за капиталови разходи са в размер на 1 981 500 лева, от които целевата субсидия е едва 503 800 лева, посочи кметът.
"Ясно е, че в тези условия няма да реализираме сериозна инвестиционна програма, но основните ни бюджетни дейности са гарантирани и няма да имаме неразплатени разходи. Осигурени са средства за нормалното функциониране на дейностите свързани с културата, образованието, спорта и читалищното дело.", коментира още Станислав Благов.
Подсигурени са средствата за съфинансиране по спечелените в началото на годината проекти, Общината е кандидатства с проекти по Оперативните програми и се надява чрез тях да бъде подсигурен значителен допълнителен финансов ресурс за инвестиционни мерки, каза още кметът на Общината.
След него финансовият директор Стефан Кирчев допълни информацията с данни за някои натурални показатели в проекто-бюждета.
Отправените препоръки и мнения в последвалото обсъждане на проекто-бюджета ще бъдат включени в протокол и представени в постоянните комисии към Общинския съвет. Обсъждането на Бюджет 2009 ще продължи в комисиите до 26 февруари, когато местният парламент ще гласува новият бюджет на Общината.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания