Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът се отчете като председател на КС на НСОРБ

Кметът на Община Свищов Станислав Благов участва в заседание на Контролния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, което се проведе 11 февруари в офиса на сдружението в столицата.
Като председател на Контролния съвет на сдружението, кметът Благов представи отчет за дейността на съвета през изтеклата година. В отчета бяха обхванати изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, дейността на ръководството на сдружението, изпълнението на бюджета и управлението на имуществото на НСОРБ.
По-рано същия ден свищовският кмет взе участие и в заседанието на Управителния съвет на НСОРБ, на което бяха определени датата, мястото и дневния ред за провеждане на Общото събрание на сдружението.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания