Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът е сред учредителите на нова група в КР

Кметът на Община Свищов Станислав Благов е сред учредителите на нова междурегионална група "Дунавско пространство" в Комитета на регионите.
Учредители на междурегионалната група са 16 членове на Комитета на регионите, представители на Дунавски региони от Германия, Австрия, Унгария, Словакия и България.
Председател на новата формация е Петер Щрауб, председател на Парламента на федералната провинция Баден-Вюртемберг.
Междурегионалната група "Дунавско пространство" си поставя за цел да привлече вниманието на Европейския съюз към проблемите и възможностите за развитие на Дунавския регион. Преди всичко, членовете й ще работят за това, Европейската комисия да разработи Стратегия за Дунавското пространство.
Идеята на учредителите на новата формация е да се създаде Дунавска платформа за обмен между членовете на Комитета на регионите, представители на европейските институции и представители на дунавските страни, които не са членки на ЕС, да се надгради постигнатото като се включат вече съществуващи мрежи и проекти, за да се развие потенциалът на това важно икономическо пространство, каквото е Дунавският регион.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания