Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Красива България" финансира два свищовски проекта

"Красива България" ще финансира и двата обекта, с който Община Свищов кандидатства пред проекта в края на 2008 година, информира Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината. Това са обектите "Реставрация на църква "Св. Пророк Илия" в град Свищов – II етап" и "Саниране и обновяване на сградния фонд на ЦДГ №1 "Васил Левски".
Подписването на меморандумите за изпълнение на обектите бе на 3-ти февруари в х-л "Хилтън" в столицата на официална церемония, която бе уважена от премиера Сергей Станишев. От страна на Община Свищов документите бяха подписани от заместник-кмета Емил Димитров.
Според проектната документация за обект "Св. Пророк Илия" в град Свищов – II етап" се предвижда конструктивно укрепване на сградата и възстановяване на първоначалния вид на фасадата й. Ще бъде изградена водопроводна и канализационна система, и ще се облагороди пространството около храма. Първият етап на този обект бе изпълнен през 2008 година отново с финансиране от проект "Красива България".
Вторият обект "Саниране и обновяване на сградния фонд на ЦДГ №1 "Васил Левски" включва подмяна на ел.инсталацията в сградата на детското заведение; ОВ, подмяна на дограмата; топлоизолация на стените; ВиК, ремонт на санитарните възли. ЦДГ "Васил Левски" е една от най-старите детски градини в Свищов, сградата й има историческа стойност - тя е построена на мястото, където се е намирала къщата на един виден свищовец Яне Станчов, у когото е отсядал революционерът Васил Левски при посещенията си в града. Детската градина работи с пълен капацитет и се посещава от 108 деца.
Общата стойност на обектите е 499 007, 33 лв., като Община Свищов ще участва с 307 155, 11 лв. (61, 55 % от цялата сума).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания