Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства с два нови проекта

В края на месец януари Община Свищов кандидатства за финансиране с два нови проекта, съобщи Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината.
С проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор" на стойност близо 29 милиона лева Общината кандидатства за финансиране пред Оперативна програма "Околна среда".
В края на януари в регионалния офис на програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 в Калараш, Румъния, бе внесен проект на Община Свищов за развитие на българо-румънското сътрудничество в сферата на местното самоуправление в трансграничен регион Свищов – Белене – Зимнич, по който партньори на Общината са местните власти на Белене и Зимнич. Стойността на проектното предложение е 57 140 евро.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания