Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информация на МОСВ за населението на българските о

Информация на МОСВ за населението на българските общини по Дунава

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира населението от всички български общини, разположени по поречието на река Дунав за започнала процедура по ОВОС за проект ISPA 2005/RO/16/P/PA/002.01 "Техническа помощ за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващи проучвания", изпълняван от румънското Министерство на транспорта.
В тази връзка МОСВ съобщава, че на интернет-страницата му – www.moew.government.bg, в раздел "Превантивна дейност", са публикувани пълният текст на полученото Уведомление от страна на румънското Министерство на транспорта и отговорът на МОСВ по този документ.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания