Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства с проект за цялостно благоус

Общината кандидатства с проект за цялостно благоустрояване на централната градска част пред ОП "Регионално развитие"

Община Свищов кандидатства със седми по ред проект по Оперативните програми, съобщи директорът на дирекция "АПИОУПЕВ"в Общината Стоян Парашкевов.
Проектът е със заглавие "Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на гр. Свищов" и е свързан с подобряване на облика на централната градска част в района от пл. "Хан Бъчва" до района на пл. "Велешана". С него Общината ни кандидатства по ОП "Регионално развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-02/2008 "Подкрепа за подобряване на градската среда".
Проектът бе подаден в Министерството на регионалното развитие и благоустройството лично от кмета на Общината Станислав Благов.
Дейностите, заложени в този проект са свързани с рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, изграждане на обществени паркинги; изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни зони, площадни пространства, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.; изграждане, рехабилитация и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др.; изграждане, рехабилитация и възстановяване на архитектурни елементи на градското и парково обзавеждане - включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и др.; въвеждане на енергоспестяващо улично и парково осветление; осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на охранителни системи за наблюдение на обществени места и др., както и със създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, уточни Стоян Парашкевов.
Стойността на проекта възлиза на 10 млн. лева, а срокът за изпълнението му е две години.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания