Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Свищов е една от дванайсетте пилотни български общини, включени в проект "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", изпълняван от НСОРБ по ОП "Административен капацитет".
В рамките на проекта пилотните общини ще имат възможност да приложат комплексни мерки за повишаване ефективността и прозрачността в управлението си.
Проектът предвижда проучване и анализ на съществуващи добри български и европейски практики, изготвяне и прилагане на общински Планове за ефективно и прозрачно управление в пилотните общини, разработване на дискусионно-обучителни модули и форуми, с участието на сдружения на гражданското общество, създаване на сайт "Ефективна и прозрачна местна администрация" и виртуална библиотека по добро управление, изграждане на мрежа "Сдружения на гражданското общество и общини за добро управление на местно ниво" и др.
Дейностите по изпълнението на проекта стартираха с обучение за координаторите на проекта от 12-те общини.
Престои изготвянето на Общински планове за ефективно и прозрачно управление.

Стоян Парашкевов
Директор дирекция "АПИО, УП и ЕВ"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания