Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов се създава неправителствена организация н

В Свищов се създава неправителствена организация на родителите с деца с увреждания
на децата, посещаващи Дневния център.
В двудневно обучение, посветено на особеностите при работата с родители на деца с увреждания участваха специалистите от Дневния център в Свищов. Обучението се проведе на 16 и 17 декември, а лектори бяха Силвия Пасева и Диана Маркова.
Това е последното обучение за екипа на Центъра в рамките на проект BG 2005/017-353.01.02-1.03 "Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов", за изпълнението на който Общината получи финансиране от Програма ФАР.
Дейностите по проекта продължават. В началото на следващата година ще бъде учредена местна неправителствена организация на родителите с деца с увреждания, като в момента тече процедурата по регистрацията й, след което се предвиждат серия обучения и за родителите

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания