Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

3,85 % е равнището на безработицата в Свищов

3,85 % е равнището на безработицата в община Свищов в края на месец ноември (при 5,85 % на национално и 6,32% на областно ниво), информират от дирекция "Бюро по труда".
Данните сочат незначително повишаване на броя на регистрираните безработни лица в сравнение с предходния месец. Броят на регистрираните безработни достига 779 души – което е с 10 души или 1,2% повече от месец октомври.
През месец ноември новорегистрираните безработни са 94 (срещу 134 души за месец септември). Основна част от тях са освободени от отраслите: селско стопанство, преработваща промишленост и търговия.
За същия период 84 души са прекратили регистрацията си в Дирекцията (срещу 126 през предходния месец). Намерилите трудова реализация през месеца са 28 (срещу 64 за предходния месец), от които 26 са започнали работа с посредничество на Дирекцията – от тях 13 лица са включени в програми за заетост, двама безработни са наети по условията на насърчителни мерки по ЗНЗ, 11 лица са устроени на несубсидирани работни места.
През месец ноември са завършили професионално обучение 15 лица, от които 2-ма в Център за професионално обучение към МТСП и 13 по проект "Красива България". След обучение за придобиване на професионална квалификация са започнали работа 6 безработни лица.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания