Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

12 души ще се борят за 7 нови длъжности в Общината

Седем конкурси за държавни служители ще се проведат идната седмица в Община Свищов, съобщи за в-к "Свищовски бряг" Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИО, УП и ЕВ" в администрацията.
Конкурсите са следствие от приетата нова структура на общинската администрация, която влезе в сила от 1-ви ноември и ще се проведат от 9-ти до 12-ти декември. Условията за кандидатстване бяха обявени на интернет страницата на регистъра за държавни служители и в национален ежедневник. Срокът за подаване на документи за участие изтече в края на ноември, а явилите се кандидати са общо 12 души.
На 9-ти декември е се състои конкурсът за директор на новата дирекция "Управление на собствеността, стопански дейности, обществени поръчки и приватизация", на който ще се явят четирима кандидати. Към тази дирекция има разкрити два нови отдела. На 10-ти декември е конкурсът за началник отдел "Управление на собствеността и стопански дейности", където кандидатите са двама. На същата дата ще се проведе и конкурс за началник и на втория нов отдел в дирекцията - "Обществени поръчки", на който ще се явят също двама кандидати. На 11-ти декември ще се проведат три конкурса - за директор дирекция "Устройство на територията, кадастър и контрол на строителството", за главен инженер, и за главен експерт "Управление на проекти и европейски въпроси" към дирекция "Административно-правно и информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси". И за трите длъжности има само по един кандидат. На последния конкурс, който ще се проведе на 12-ти декември ще се яви също един кандидат – за длъжността началник отдел "Правен".
Конкурсите ще се проведат съгласно Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители в три етапа – оценка на допустимостта на кандидатите по документи, тест и интервю. В 14 – дневен срок ще бъдат обявени резултатите и ще бъдат назначени новите държавни служители в общинска администрация. В седемдневен срок пък се подават възражения до работодателя.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания