Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приключи Първия етап от реставрацията на църквата

Приключи Първия етап от реставрацията на
църквата "Свети Пророк Илия"
Приключи Първия етап от реставрацията на църквата "Свети Пророк Илия" в Свищов, съобщи за в-к "Свищовски бряг" Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИО, УП и ЕВ" в Община Свищов.
Възстановяването на един от най-големите свищовски православни храмове, който с години стоеше разрушен и запустял, стана възможно след като Общината кандидатства успешно за участие в проект "Красива България".
"За изпълнител на обекта, след проведена процедура за обществена поръчка, бе избрана софийската фирма "Реставрация 02" ООД, която е една четирите фирми в България, оторизирани за възстановяване на паметници на културата. Това бе и фирмата, която реставрира камбанарията на Съборната църква в Свищов, отново по проект "Красива България" преди няколко години.", припомни Стоян Парашкевов.
Приемно-предавателният протокол за обекта бе подписан миналия петък от представители на Общината, фирмата изпълнител и проект "Красива България".
Първият етап от реставрацията на храма включваше почистване на двора около църквата, изграждане на подпорна стена, конструктивно укрепване на сградата и ремонт на покривната конструкция, като за изпълнението на тези дейности бяха изразходени 179 700 лева.
За реализацията на Втория етап от реставрацията на храм "Свети Пророк Илия" Общината кандидатства отново пред проект "Красива България", като стойността на обекта е 299 315 лева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания