Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кинезитерапевти обучаваха специалисти и родители в

Кинезитерапевти обучаваха специалисти и родители в Дневния център за деца с увреждания
Поредното обучение за екипа на Дневния център за деца с увреждания в град Свищов се проведе на 27 и 28 ноември. Този път темата беше "Рехабилитация", а обучители - двама кинезитерапевти Асен Николов и Пламен Попов. И двамата имат дългогодишен опит в работата с деца с увреждания.
В първия ден те представиха теория по темата, свързана с предмета, методите и задачите на кинезитерапията, както и теория за гръбначните изкривявания, детска церебрална парализа и полиомиелит.
През втория ден в кабинета за рехабилитация в Дневния център специалистите демонстрираха комплекси от упражнения за деца с увреждания. Демонстрацията бе наблюдавана не само от хората, които работят в Центъра, но и от родители на деца с увреждания, тъй като бе заснемана с видеокамера и излъчвана пряко чрез мултимедията в занималнята на Дневния център.
Обучението се проведе в рамките на проект BG 2005/017-353.01.02-1.03 "Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов", по който бе изграден Дневния център в Свищов. Финансирането се осигурява от Програма ФАР.
Дейностите по проекта продължават. През декември предстои още едно обучение за екипа на Дневния център, което ще бъде посветено на работата с родителите. В началото на следващата година ще бъде учредена местна неправителствена организация на родителите с деца с увреждания, след което се предвиждат серия обучения и за самите родители.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания