Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нова възможност за саниране на жилищните сгради с

Нова възможност за саниране на жилищните сгради с подкрепата на държавата и Общината

Стартира третата фаза на Проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", информира за в-к "Свищвски бряг" Стоян Парашкевов, директор дирекция "Административно-правно и информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси" в Общината.
Проектът дава възможност на гражданите да направят пълно саниране на жилищата си с помощта на държавата и Общината. Целта е да се разработи и тества за пръв път в България пълен цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради.
Този проект е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).
По нея могат да кандидатстват съвместно – общини в партньорство със сдружения на Етажни собствености в многофамилни жилищни сгради.
Община Свищов попада в групата общини, и е подала заявление за участие.
По програмата могат да кандидатстват сдружени собственици на жилища в: едропанелни блокове в жилищни комплекси; многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ в жилищни комплекси; единични жилищни сгради, строени по индустриален способ; други многофамилни жилищни сгради, построени преди повече от 20 години.
Проектният фонд осигурява средства за 20% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища и 100% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на общи части от сградата - като покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка.
Освен това се предоставя техническа и организационна помощ при изпълнението на дейностите – за техническо и енергийно обследване на сградата, изработване на технически проект за обновяване на сградата, изготвяне на технически паспорт на сградата и възможност за енергийно сертифициране, организиране и провеждане на конкурси за изпълнители, контрол по изпълнение на дейностите за постигане на добро качество и изискваните стандарти.
Ангажиментът на Общината пък е облагородяване на пространството около жилищата, включени в проекта.
Задължително условие за участие в проекта е постигане на 100 % съгласие на собствениците на етажната собственост.
Първата фаза на проекта стартира през 2007 г. с обновяването на 5 многофамилни жилищни сгради и техните прилежащи пространства в София, Благоевград, Бургас и Габрово, припомни Стоян Парашкевов.
Втората фаза на проекта се изпълнява през настоящата 2008 г. - 23 жилищни сгради са в процес на обновяване в различни градове на България, сред които е и жилищна сграда в град Свищов, на ул. "Черни връх" 24.
През декември предстои провеждането на информационна кампания за Третата фаза на проекта, след което ще започне и събирането на заявления за участие.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания