Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проф. Радко Радков стана почетен гражданин на Свищ

Проф. Радко Радков стана почетен гражданин на Свищов
С пълно мнозинство общинските съветници гласуваха техният колега проф. Радко Радков да стане почетен гражданин на Свищов. Решението бе взето на извънредната сесия на местния парламент на 26 ноември.
Предложението бе направено от кмета на Общината Станислав Благов, а мотивите за него са свързани с дългогодишната научна, преподавателска и краеведска дейност на проф. Радков и приноса му за изследване и популяризиране на културно-историческото наследство на Свищов.
По време на обсъждането и гласуването самият проф. Радков напусна залата.
От трибуната кандидатурата му за почетен гражданин на Свищов бе подкрепена от председателя на групата съветници от коалиция "За Свищов" и заместник-ректор на Академията доц. д-р Андрей Захариев, заместник-кмета Емил Димитров и съветника от коалиция "За Свищов" д-р Иван Динков – като представител на учреденото сдружение за издирване, изучаване и популяризиране на миналото на нашия град – "Свищов – минало, настояще, бъдеще".
"Това е един достоен, предизвикващ уважение наш съгражданин.", заяви доц. Захариев и припомни, че в началото на ноември на официална церемония в Академията проф. Радков е награден с Почетния медал на висшето ни училище, заедно с други 7 професори.
"Изключителна чест за мене е да представя кандидатурата на проф. Радков", обърна се към аудиторията и заместник-кметът Емил Димитров, който говори преди всичко за краеведските изследвания на професора. Екземпляр от книгата на проф. Радко Радков и Пети Доневски "Свищов – културно-исторически забележителности" се намира в Кралската библиотека в Лондон, благодарение на личното познанство на професора с Джон Бризби - кралски съветник на Елизабет Втора, българин по произход. "Най-важното, което младите хора трябва да помнят, е сентенцията: "Бъдещето на Свищов е в неговото минало." Това минало трябва да стане известно на България и на света.", тези думи на проф. Радко Радков цитира в залата Емил Димитров.
Д-р Динков също определи кандидатурата на проф. Радков за почетен гражданин на Свищов като "навременен израз на почит и уважение" за усилията и труда му за проучване и популяризиране миналото на Свищов.
След като удостояването на проф. Радков със званието "почетен гражданин на Свищов" бе прието единодушно от присъстващите съветници, в залата последваха бурни аплодисменти.
Проф. д-р ик. н. Радко Василев Радков е роден на 1 септември 1934 година в свищовското село Овча Могила, в учителско семейство. От 1942 година живее в Свищов. От 1967 година работи като преподавател в Стопанската академия. Той е втори мандат общински съветник, член е на Музейния съвет към Историческия музей.
Проучва и популяризира краеведските изследвания на баща си Васил Радков. Изследва европейските влияния върху архитектурата на Свищов. Има над 40 публикации в пресата, свързани с миналото на Свищов.
Заедно с Пети Доневски е съавтор на книгата "Свищов – културно-исторически забележителности", която излезе от печат миналата година и бе посветена на 130-годишнината от Освобождението на града от турско робство. В нея се съдържа информация за римската крепост и ранновизантийския град Нове, за крепостта Калето, за училищата и по-известните къщи в града, за паметниците, църквите, манастирите и обществените сгради, както и много снимков материал.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания