Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нараства броя на жените сред безработните в община

В края на месец октомври равнището на безработица в община Свищов е 3,80 % (при 5,85 % на национално и 6,10% на областно ниво), информират от Дирекция "Бюро по труда" – Свищов. Данните сочат незначително увеличение в сравнение с предходния месец с 0.05 процентни пункта. Броят на регистрираните безработни достига 769 души.
Специалистите отчитат, че през изтеклия месец нараства броят на жените сред безработните лица – от 71 % на 73 %, като съответно със същия процент намалява относителния дял на мъжете.
През месец октомври като безработни в Свищов са се регистрирали 134 души (срещу 103 за месец септември). Основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство, преработваща промишленост и търговия.
Прекратена е регистрацията на 126 лица (срещу 145 през предходния месец). Лицата, започнали работа са 64 (срещу 102 за предходния месец), от които 50 с посредничеството на Бюрото по труда. От тях 17 лица са включени в програми за заетост, 9 безработни са наети по условията на насърчителни мерки по ЗНЗ, 24 лица са устроени на несубсидирани работни места. След обучение за придобиване на професионална квалификация са започнали работа 5 безработни лица, отчитат още от Дирекция "Бюро по труда" – Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания