Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Cтартира третата фаза на Проект "Демонстрационно о

През месец ноември 2008 г. стартира третата фаза на Проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради".
Проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).
Целта на проекта е да разработи и тества за пръв път в България пълния цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради.
По нея могат да кандидатстват съвместно – общини в партньорство с желаещи доброволни сдружения на Етажни собствености в многофамилни жилищни сгради.
Община Свищов попада в групата общини, и е подала заявление за участие.
Допустими кандидати по програмата са доброволно сдружени собственици на жилища в:
• едропанелни блокове в жилищни комплекси;
• многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ в жилищни
комплекси;
• единични жилищни сгради, строени по индустриален способ;
• други многофамилни жилищни сгради, построени преди повече от 20 години.
Проектът осигурява:
• Техническа помощ за извършване на техническо и енергийно обследване на сградата; изработване на технически проект за обновяване на сградата; изготвяне на технически паспорт на сградата и възможност за енергийно сертифициране.
• Организационна помощ за доброволно сдружаване за целите на обновяването и бъдещата поддръжка; организиране и провеждане на конкурси за изпълнители; контрол по изпълнение на дейностите за постигане на добро качество и изискваните стандарти.
• Финансова подкрепа: 20% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища; 100% от стойността на СМР за обновяване на общи части от сградата, които имат отношение към комфортното и безопасно ползване и обитаване – покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА Е ПОСТИГАНЕ НА 100% СЪГЛАСИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Припомняме, че първата фаза на проекта стартира през 2007 г. с обновяването на 5 многофамилни жилищни сгради и техните прилежащи пространства: София (две сгради), Благоевград (една сграда), Бургас (една сграда) и Габрово(една сграда).
Втората фаза на проекта се изпълнява през настоящата 2008 г.- 23 жилищни сгради са в процес на обновяване в различни градове на България, сред които е и една сграда в град Свищов.
СНИМКИ НА ОБНОВЕНИ СГРАДИ ПО ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания