Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Две дружества предлагат газифициране на Свищов

Газифицирането на Свищов бе една от основните теми за дискусия в постоянните общински комисии към местния парламент през изтеклата седмица.
На три съвместни заседания членовете на комисията по икономическо развитие и комисията по териториално и селищно устройство обсъждаха предложение от общинската администрация, свързано с този важен за града въпрос.
Съгласно последните промени в Закона за енергетиката на всяка община, която е извън обособените територии за разпределение на природен газ, се дава възможност да бъде присъединена към съществуваща лицензирана такава територия. Условието е заявено искане от общината и съгласие на титуляра на лицензията за разпределението на природен газ в съответната територия.
В тази връзка в Община Свищов са постъпили две предложения – на "Черноморска технологична компания" АД – Варна, представител на италианското дружество "АМГА" и "Дунавгаз" ЕАД – Русе, дъщерна компания на "Овергаз Инк." АД.
"Черноморска технологична компания" предлага присъединяване на община Свищов към газоразпределителния регион Мизия, който включва общините Долна Митрополия, Дряново, Летница, Плевен, Пордим, Сухиндол, Угърчин, Червен бряг и Ябланица, като магистралното отклонение ще е от град Плевен и се предвижда възможност да бъдат газифицирани селата, където минава трасето.
Според предложението на "Дунавгаз" ЕАД – Русе газифицирането на Свищов ще бъде осъществено чрез магистрално газопроводно отклонение от град Левски.
Окончателното решение на Община Свищов по въпроса ще бъде взето на предстоящото извънредно заседание на Общинския съвет, насрочено за 26 ноември.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания