Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

За три свищовски училища се провеждат конкурси за

За три свищовски училища се провеждат конкурси за директор

Министерството на образованието и науката провежда конкурси за длъжността "Директор" на общински училища от област Велико Търново.
Със заповед на началника на РИО на МОН – гр. Велико Търново, Зоя Комитова са обявени общо 27 конкурси за директори на общински училища, сред които са и три училища от община Свищов.
Това са СОУ "Димитър Благоев", СОУ "Цветан Радославов" и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Овча могила, където директорският пост се заемаше от временно изпълняващ длъжността. В началото на седмицата на сайта на РИО на МОН – гр. Велико Търново, бе обявен списък на допуснатите кандидати до конкурса, от който стана ясно, че за СОУ "Димитър Благоев" има допуснат само един кандидат, а за другите две свищовски училища – по двама кандидати.
Конкурсът за директорите преминава през три етапа – допускане по документи, писмен изпит – тест и интервю.
Сред изискванията към кандидатите за директори на общински училища са те да имат висше образование със специалност, позволяваща да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор, да имат още професионална квалификация "учител" или педагодическа правоспособност и минимум 3 години учителски трудов стаж.
След обавяването на допуснатите по документи, във вторник, на 18 ноември, в МОН се проведе писмен изпит – тест с кандидатите, а днес, отново в София, се провежда интервюто с издържалите теста, при което се оценяват техните управленски, организационни и комуникационни умения, както и познаването на нормативната уредба.
Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени следващата седмица, съобщиха от МОН.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания