Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Изготвя се Стратегия за развитие на алтернативен т

Изготвя се Стратегия за развитие на алтернативен туризъм в зоната за трансгранично сътрудничество Свищов – Зимнич

Създаването на Стратегия за развитие на алтернативен туризъм в зоната за трансгранично сътрудничество Свищов – Зимнич обсъдиха на работна среща миналия петък представители на Община Свищов и неправителствени организации от Свищов и Зимнич.
Събитието бе в рамките на проект на Регионалния център за малки и средни предприятия, финансиран от програма PHARE – CBC - България – Румъния BG 2005/017-455.01.02, Грантова схема за устойчиво развитие и опазване на биологичното разнообразие.
Проектът е с име "Алтернативен туризъм и устойчиво развитие в зоната за трансгранично сътрудничество Свищов – Зимнич" и е насочен към опазването на природното екологично равновесие и развитието на туризма, стимулиране на местният бизнес, устойчивото развитие в граничната зона.
Проектът стартира миналата година и повечето от заложените дейности са вече осъществени - проведени работни срещи в Свищов и Зимнич, туристически обиколки, "зелено училище" за децата от двата града, изготвено е проучване относно туристическия потенциал на Свищов и Зимнич и др.
Проектът ще завърши декември 2008 година.
Партньори при неговото изпълнение от българска страна са: Община Свищов, Бизнес центъра и Съвета по туризъм.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания