Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов кандидатства с два обекта

Община Свищов кандидатства с два обекта
пред проект "Красива България 2009"
За осма поредна година Община Свищов кандидатства за участие в проект "Красива България". Проектната документация бе внесена миналия петък в регионалния офис на проекта в град Русе, съобщи за в-к "Свищовски бряг" Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИО" в Общината.
Тази година предложените за изпълнение обекти са два - "Реставрация на църква "Св. Пророк Илия" в град Свищов – II етап" и "Саниране и обновяване на сградния фонд на ЦДГ №1 "Васил Левски".
В момента се изпълнява Първи етап от реставрацията на храмът "Св. Пророк Илия" по проект "Крaсива България". Предвижда се конструктивно укрепване на сградата и възстановяване на първоначалния вид на фасадата й. Ще бъде изградена водопроводна и канализационна система, и ще се облагороди пространството около храма.
С включването на втория обект се разширява обхватът на предлаганите досега обекти, тъй като това е обект със социална значимост.
ЦДГ "Васил Левски" е една от най-старите детски градини в Свищов, сградата й има историческа стойност - тя е построена на мястото, където се е намирала къщата на видния свищовец Яне Станчов, у когото е отсядал революционерът Васил Левски при посещенията си в града. Предвиждат се дейности, свързани с подобряване на енергийната ефективност и санитарните условия, както и подмяна на остарялата ел. инсталация в сградата на детското заведение.
Общата стойност на обектите е 499 007, 33 лв., като за църквата се предвиждат 299 315, 24 лв., а за детската градина - 199 692, 09 лв.
За 2009 г. по проект "Красива България" Община Свищов ще участва с 307 155, 11 лв. съфинансиране, което представлява 61, 55 % от цялата сума.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания